Son güncelleme: 27.07.2023

Bu Gizlilik Bildirimi, İşitme Cihazlarınızın (“İC”) kullanımıyla ilgili, özel kişisel veri kategorileri dahil olmak üzere kişisel verilerinizin nasıl toplandığını ve işlendiğini açıklamaktadır. Bu bağlamda, bu Gizlilik Bildirimi, aşağıda açıklanan şekilde Mobil Uygulamaya erişmeye veya başka biçimlerde bunu kullanmaya yönelik tüm ilişkili teknoloji ile birlikte “Unitron Remote Plus” Uygulaması (“Mobil Uygulama”) üzerinden kişisel verilerinizin işlenmesini kapsar. Kişisel verilerinizin işlenmesi ülkenize göre yerel yasal gerekliliklere uygundur, bunlara İsviçre Federal Veri Koruma Yasası (“FDPA”), Avrupa Parlamentosu’nun ve Konseyi’nin 27 Nisan 2016 tarihli ve 2016/679/AB sayılı Tüzüğü (“GDPR”) veya Koruma Altında Sağlık Bilgisi (PHI) niteliğinde olan kişisel verileriniz için 1996 Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (“HIPAA”) dahildir.

Bu Gizlilik Bildirimi zaman zaman güncellenebilir. Bu tür durumlarda sizi bu Gizlilik Bildiriminin değiştirildiği hakkında bilgilendireceğiz, ayrıca bu belgenin üst kısmındaki “son güncelleme” tarihi de değiştirilecektir. Bu Gizlilik Bildiriminin en son sürümünü düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.

Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, İsviçre (www.sonova.com) (“Sonova AG”), takip eden bölümde listelenen işleme için Veri Sorumlusu olarak hareket etmektedir.

İşitme Uzmanınız (“HCP”) da aşağıdaki bölümün sonunda açıklanan işlemler için Denetleyici görevi görebilir.

Sonova AG kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işler:

Onayınıza bağlı olarak (bu işlemler zorunlu değildir ve yalnızca kabul ederseniz ve onay verirseniz gerçekleştirilecektir):

 • Görüşler / İşitme deneyiminizle ilgili oylamalar göndermenizi sağlama, uygulamada yaşam tarzı verilerinize erişmenizi ve bunları görmenizi sağlama ve İC’nizden yararlanmanıza yardımcı olacak bildirim hatırlatıcıları gönderme: İC kullanım verileri (oylamalar, kullanım istatistikleri, kullanıcı ayarlamaları), İC durumu, Ad (isteğe bağlı), E-posta adresi, Veri sahibi UID’si (benzersiz anonim hasta kimliği), İC fitting durumu, Ağ adresi ve tanımlayıcılar (B2C belirteci, Firebase bulut mesajlaşma belirteci), Tıbbi cihaz türü ve ayarları (İC ürün adı, sürümü, markası, pil türü, cihaz türü) Diğer ürün türü ve ayarları (örn. mobil sürüm, mobil platform).
 • Analizler (Çin için geçerli değildir) / İC’nin performansını izlemek, mobil uygulamanın doğru çalışmasını ve güvenliğini sağlamak (pazara arz sonrası gözetim) ve uygulamayı kullanırken demografik bilgilerinizi ve tercihlerinizi anlamak: Mobil uygulama kullanım verileri (ör. ayarlamalar, program adının kişiselleştirilmesi, alışma süresi, gizlilik bildiriminin kabulü vb.), Tıbbi cihaz türü ve ayarları (uygulama sürümü, İC ürün kimliği), Diğer ürün UID’si (Google Analytics izleme kimliği), Diğer ürün türü ve ayarları (ör. işletim sistemi adı/sürümü, mobil cihaz modeli, mobil cihaz dili), Performans verileri (ör. İC ile bağlantı, uygulama olayları teknik günlüğü), Ağ adresi ve tanımlayıcılar (IP adresi), Zaman damgası, Diğer ürün UID’si (uygulama örneği kimliği; bir cihazdaki belirli uygulama kurulumuna özgü), Oturum Kimliği (bağlantı kimliği; her Bluetooth bağlantısı için yeniden oluşturulan rastgele kimlik).


Sözleşmenizin performansına bağlı olarak
(bu işlemler, işitme deneyiminizi iyileştirmek ve İC’nizin ve Mobil Uygulamanızın düzgün çalışmasını sağlamak için gerekli olduğundan zorunludur):

 • Eşleştir ve Bağla İC’ler, İC Durumu ve Ayarlamaları / İC’nizin ve Mobil Uygulamanızın amacına uygun şekilde çalışmasını garanti etmek ve İC’niz üzerinde ayarlamalar yapmanıza izin vermek: Tıbbi cihaz türü ve ayarları (İC model numarası, türü), Tıbbi cihaz UID’si (İC seri numarası), İC kullanım verileri (ortam sesi sınıflandırması, pil şarj durumu, İC kullanım süresi), Diğer veriler (İC ses seviyesi, İC programı).


HCP’niz, sözleşme performansına bağlı olarak, aşağıdaki amaçla kişisel verilerinizi işlemektedir:

 • Eşzamansız mesafe desteği / İC’nizin fitting işlemini gerçekleştirmek: Diğer ürün UID’si (İC çifti için kimlik), Fitting verileri (yapılandırılabilir ofsetler, uyarlanabilir özellik değerleri), Oturum tarihi/saati (oluşturulma saati, uygulama saati, onaylama saati), Oturum verileri (uzak oturum sürümü, oturumun türü, fitting oturumu durumu), Serbest biçimli metin alanları (oturumdaki yorumlar), Veri sahibi UID’si (benzersiz anonim hasta kimliği), Ağ adresi ve tanımlayıcılar (B2B oturum açma belirteci).

Kişisel verileriniz, veri koruma konusunda gerekli eğitimleri almış ve gizlilik yükümlülüğüne tabi çalışanlarımıza verdiğimiz talimatlar doğrultusunda işlenecektir.

Kişisel verileriniz aşağıdakilere ifşa edilebilir:

 • Şirketler grubumuzdaki bağlı kuruluşlarımız gibi tümü kişisel verileri geçerli gizlilik ve veri koruma yasalarına uygun olarak korumakla yükümlü olan diğer şirketler;
 • İş ortaklarımız, yüklenicilerimiz ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız. Bu üçüncü taraflar, yalnızca bize sağladıkları hizmetler için kesinlikle gerekli olan kişisel verileri, talimatlarımıza göre ve gizlilik ve güvenlik gerekliliklerimize uygun olarak işlerler.
 • Yasaların gerektirdiği gibi, emniyet teşkilatları da dahil olmak üzere diğer kuruluşlar ve kamu kurumları, denetleme ve kontrol makamları.


Mobil Uygulamayı kullanarak, yalnızca aşağıdaki amaçlar için kesinlikle gerekli olan kişisel veriler paylaşılmaktadır:

Microsoft Azure (Hollanda): hizmetlerimizi barındıran bulut altyapısı sağlama.

 • Açıklamanın amacı: İC’nizin fitting işlemini uzaktan gerçekleştirme, işitme deneyiminizle ilgili oylamalar göndermenizi sağlama, uygulamada yaşam tarzı verilerinize erişmenizi ve bunları görmenizi sağlama.
 • Paylaşılan kişisel veri kategorileri: Diğer ürün UID’si (İC çifti için kimlik), Fitting verileri (yapılandırılabilir ofsetler, uyarlanabilir özellik değerleri), Oturum tarihi/saati (oluşturulma saati, uygulama saati, onaylama saati), Oturum verileri (uzak oturum sürümü, oturumun türü, fitting oturumu durumu), Serbest biçimli metin alanları (oturumdaki yorumlar), Veri sahibi UID’si (benzersiz anonim hasta kimliği), Ağ adresi ve tanımlayıcılar (B2B oturum açma belirteci), İC kullanım verileri (oylamalar, kullanım istatistikleri, kullanıcı ayarlamaları), Diğer veriler (İC durumu), Ad (isteğe bağlı), E-posta adresi, Fitting verileri (İC fitting durumu), Tıbbi cihaz türü ve ayarları (İC ürün adı, sürümü, markası, pil türü, cihaz türü) Diğer ürün türü ve ayarları (örn. mobil sürüm, mobil platform).


Google Firebase - Analytics
: analytics. (Çin için geçerli değildir)

 • Açıklamanın amacı: İC’nin performansını izlemek ve mobil uygulamanın doğru çalışmasını ve güvenliğini sağlamak (pazara arz sonrası gözetim) ve uygulamayı kullanırken demografik bilgilerinizi ve tercihlerinizi anlamak
 • Paylaşılan kişisel veri kategorileri: Mobil uygulama kullanım verileri (ör. ayarlamalar, program adının kişiselleştirilmesi, alışma süresi, gizlilik bildiriminin kabulü vb.), Tıbbi cihaz türü ve ayarları (uygulama sürümü, İC ürün kimliği), Diğer ürün UID’si (Google Analytics izleme kimliği), Diğer ürün türü ve ayarları (ör. işletim sistemi adı/sürümü, mobil cihaz modeli, mobil cihaz dili), Performans verileri (ör. İC ile bağlantı, uygulama olayları teknik günlüğü), Ağ adresi ve tanımlayıcılar (IP adresi), Zaman damgası, Diğer ürün UID’si (uygulama örneği kimliği; bir cihazdaki belirli uygulama kurulumuna özgü), Oturum Kimliği (bağlantı kimliği; her Bluetooth bağlantısı için yeniden oluşturulan rastgele kimlik).


Google Firebase Bulut Mesajlaşma:
kilitlenme analizi, uzaktan yapılandırma ve anlık bildirimler. (Çin için geçerli değildir)

 • Açıklamanın amacı: İşitme cihazlarınızdan yararlanmanıza yardımcı olacak bildirim hatırlatıcıları göndermek
 • Paylaşılan kişisel veri kategorileri: Ağ adresi ve tanımlayıcılar (B2C belirteci, Firebase bulut mesajlaşma belirteci), İC kullanım verileri (oylama gönderimi).


Yukarıda listelenenler dışında diğer üçüncü taraflara herhangi bir kişisel veri ifşa etmeden önce, açıkça onayınızı isteriz. Bununla birlikte, kişisel verileri onayınız olmadan ifşa etme yükümlülüğümüz söz konusu olursa yalnızca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme amacı için kesinlikle gerekli olan kişisel verileri ifşa edeceğiz.

Lütfen yukarıda sözü edilen üçüncü taraflardan bazılarının ülkeniz dışında bulunabileceğini unutmayın. Dolayısıyla kişisel verileriniz kendi ülkeniz ile aynı kişisel veri koruma seviyesini sağlamayan ülkelere aktarılabilecektir. Bu gibi durumlarda, şunları taahhüt ederiz:

 • yürürlükteki yasalara uymak için yeterli prosedürleri uygulamak;
 • aktarılan kişisel veriler için yeterli bir koruma düzeyi sağlamak amacıyla, uygun organizasyonel, teknik ve yasal koruma önlemlerini benimsemek;
 • gerekli olması halinde ve yürürlükteki yasaya göre, Avrupa Komisyonu ve/veya ilgili düzenleyici kurum tarafından kabul edilen standart sözleşme maddelerini uygulamak;
 • ithalatçı üçüncü tarafın ülkesine bağlı olarak, aktarım etkisi değerlendirmesi yapma gibi ek önlemler almak.

Sonova AG, kişisel verilerinizi Bölüm 2’de belirtilen amaçları yerine getirmek için gereken süre ile orantılı olarak asgari bir süre boyunca saklayacaktır. Bu durum, sözleşmenin performansına bağlı olarak işlenen kişisel veriler için geçerlidir. Yürürlükteki yasanın veya diğer düzenlemelerin daha uzun bir saklama süresi gerektirmesi durumunda, yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek adına daha uzun olan saklama süresini uygulayacağız.

Verdiğiniz onaya dayalı olarak işlenen kişisel veriler için:

 • Görüşler: İşlemeyi devre dışı bırakmaya karar verirseniz tüm kişisel veriler silinecektir.
 • Google Firebase - Analytics: Bu işleme için toplanan verilerle kimliğinizin belirlenmesi mümkün değildir; diğer sorularınız için lütfen ilgili saklama politikasına bakın.


Tarafınızdan gönderilen diğer tüm veriler (oylamalar, anket, kullanım vb.), amaçlar doğrultusunda artık gerekli olmamaları durumunda 7 yıl sonra silinir.

HCP’ler tarafından işlenen, eşzamansız mesafe desteği işlemeleri gibi kişisel verileriniz, HCP’nin politikası ve yürürlükteki yasalara göre saklanacaktır. Verilerin spesifik saklama süreleri hakkında daha fazla bilgi için lütfen HCP’niz ile iletişime geçin.

Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi kapsamında ve yürürlükteki yasa uyarınca, kişisel verilerinize erişmeyi, kişisel verilerinizin düzeltilmesini, silinmesini veya işlemenin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, dilediğiniz zaman işlemeye itiraz edebilir, veri taşınabilirliği talebinde bulunabilir, onayınızı geri çekebilirsiniz. Ülkenize bağlı olarak, vefat sonrasında kişisel verilerinizin nasıl işlenmesi gerektiğine dair talimatlar sağlama gibi diğer haklara sahip olabilirsiniz. HIPAA kapsamında ayrıca kişisel verilerinizin ifşalarının kayıtlarını talep etme hakkına ve yazılı talep üzerine gizlilik uygulamaları bildiriminin basılı bir kopyasını alma hakkına da sahipsiniz.

Aşağıdaki “Bize nasıl ulaşabilirsiniz?” Bölümünde yer alan iletişim bilgilerini kullanarak haklarınızı kullanabilirsiniz veya haklarınız Uzaktan Destek Hizmeti amacıyla işlenen kişisel verilerle ilgiliyse, HCP’nizle iletişime geçmelisiniz.

Lütfen bu tür hakların kullanımının yürürlükteki yasalarca sağlanan kısıtlamalara tabi olduğunu unutmayın.

Kişisel verilerinizin işlenmesinin yürürlükteki yasayı ihlal ettiğini düşünüyorsanız yerel denetleyici kuruma veya yetkin düzenleme makamına şikayette bulunabilirsiniz.

Mobil Uygulama, üçüncü taraflara ait olan veya üçüncü taraflardan kaynaklı diğer web sitelerine veya içeriğe yönelik bağlantılar ya da reklam bantları veya diğer reklamlarda web sitelerine ve özelliklere yönelik bağlantılar içerebilir. Bu gibi harici bağlantılar Sonova tarafından doğruluk, yeterlilik, geçerlilik, güvenilirlik, kullanılabilirlik veya eksiksizlik bakımından araştırılmaz, izlenmez veya kontrol edilmez. Bu nedenle, Mobil Uygulamanın bu üçüncü taraflara ve web sitelerine herhangi bir kişisel veri ifşa etmediğini ve onlar tarafından işlenen kişisel verilerden bizim hiçbir şekilde sorumlu olmadığımızı lütfen unutmayın.

Örneğin, Sonova’nın sorumluluğunda olmayan 3. taraf yaşam tarzı ve sağlık odaklı uygulamaların listesine erişmenizi sağlayan Unitron’da çalışıyor ekranı için durum böyledir.

Bu Gizlilik Bildirimi veya Kişisel Verilerinizin işlenmesi hakkında sorularınız olması durumunda lütfen privacy@sonova.com adresinden Veri Gizliliği Ekibimiz ile iletişime geçin.