Är du användare av Unitrons hjälpmedel och är i behov utav support eller service, vänligen vänd dig i första hand till ditt inköpsställe, eller kliniken där du fick ditt hjälpmedel utprovat.

Besök www.youtube.com för videoinstruktioner, eller www.phonak-butik.se om du behöver beställa tillbehör till dina hörapparater.

Telefon: 08 546 20 960, vardagar mellan 8-17. 
Order: order.se@unitron.com
Information: info.se@unitron.com

Postadress:
Sonova Sweden AB
Box 1039
171 21 Solna

Hearing aids that use a thin wire that extends from the hearing aid, over the outer ear, and into the ear canal. 

Hearing aids that sit behind-the-ear with the impressive aesthetics, comfortable fit and intuitive controls that clients love.

Hearing aids placed inside the ear, custom-made to best fit each client.