Kunnen we de diepere betekenis achter gesprekken vastleggen? Het idee dat hoorbaarheid vóór verstaanbaarheid gaat, is fundamenteel als we het verschil tussen horen en begrijpen duidelijk willen maken. Maar doen we, behalve het hoorbaar maken van geluid en het verstaanbaar maken van woorden, genoeg om de echte betekenis achter spraak helder te maken? 

Hebt u tijdens consulten wel eens de ervaring gehad dat patiënten gesprekken slechts met moeite kunnen volgen ondanks het feit dat hun hoortoestel normaal presteert? Of dat patiënten zich ondanks hun hoortoestel geïsoleerd voelen? Misschien kunnen ze het probleem moeilijk precies onder woorden brengen. Hoewel het geluid voldoende wordt versterkt, missen ze de essentie van wat er wordt gezegd. 

Hoewel hoortoestellen de hoorbaarheid (het vermogen om geluiden te horen) en de verstaanbaarheid (het vermogen om woorden te begrijpen) verbeteren, is dit niet voldoende om betekenissen volledig over te brengen. Luisteraars hebben meer informatie nodig om de kern van wat wordt gezegd te kunnen begrijpen. En als de emotie die in spraak ligt, wegvalt, gaat ook de diepere betekenis verloren.

Het onderzoek naar het vermogen om emotie in spraak op te vangen is een opwindend nieuw onderzoeksgebied, en recente onderzoeken hebben de ernst en het permanente karakter van dit probleem aangetoond bij uiteenlopende testpersonen en typen hoortoestellen. In een online enquête1 werd onderzoek gedaan bij personen met een normaal gehoor en respondenten met gehoorverlies. Op de EMO-CHeQ-vragenlijst (Emotional Communications in Hearing Questionnaire), die is ontwikkeld om ervaringen bij het luisteren naar signalen die vocale emotie bevatten in kaart te brengen, konden ze aangeven in hoeverre ze emoties in spraak kunnen onderscheiden. 

De resultaten bevestigen dat mensen met gehoorverlies naar eigen zeggen veel minder goed presteren dan degenen met een normaal gehoor. Interessant is ook dat hoortoesteldragers niet beter scoorden dan de groep met gehoorverlies, wat betekent dat de bestaande hoortoestellen niet helpen bij het horen van emoties in spraak. 

Een vervolgonderzoek door Ryerson University1 bevestigde de bevindingen van dit online onderzoek door dezelfde vragenlijst ditmaal in een laboratorium te gebruiken en gehoordrempels te meten. De testpersonen waren onderverdeeld in personen met een normaal gehoor, personen met gehoorverlies en hoortoesteldragers. Opnieuw werd aangetoond dat personen met gehoorverlies en hoortoesteldragers duidelijk minder goed waren in het herkennen van emoties in spraak dan degenen met een normaal gehoor. Beide onderzoeken laten zien dat de meeste hoortoestellen niet in staat zijn om een volledige luisterervaring te bieden waartoe ook het opvangen van emotie en het begrijpen van de diepere betekenis van woorden behoort. 

Het goede nieuws?  De technologie van Unitron verbetert de perceptie van emotie2

Een onderzoek2 door de universiteit van Oldenburg testte hoortoestellen van Unitron en andere merken. Deelnemers vulden de EMO-CheQ-vragenlijst in, vooraf en na enkele weken een hoortoestel te hebben gedragen. De deelnemers (nieuwe en ervaren gebruikers) gaven aan dat hun perceptie van emotie verbeterde bij het dragen van een hoortoestel van Unitron, en wel in alle luistersituaties. Een van de onderzoekers zei: “We waren enorm verbaasd over de grote verschillen tussen de andere hoortoestellen enerzijds en de hoortoestellen van Unitron anderzijds.”

Hoe doen we dat?  SoundCore™: een opmerkelijk intelligent systeem dat lawaai elimineert waardoor woorden beter worden verstaan en de diepere betekenis van gesprekken gemakkelijker wordt opgevangen. Dit systeem is verkrijgbaar bij hoortoestellen op het Discover Next-platform en combineert unieke features, zoals SoundNav 3.0, Sound Conductor, Spatial Awareness en SpeechPro. Samen zorgen deze krachtige features voor een betere ervaring, waaronder het vermogen om de betekenis te begrijpen die achter het gesproken woord schuilgaat.

Help uw cliënten met een nieuwe hooroplossing die verder gaat dan de woorden en de kern van elk gesprek naar voren haalt.

Referenties
1Singh, Liskovoi, Launer, & Russo:  The Emotional Communication in Hearing Questionnaire (EMO-CHeQ), Ear & Hearing, 2019. 
2Singh, Kreuger, Besser, Wietoska, Launer, Meis. (2018). A pre-post intervention study of hearing aid amplification: results of the Emotional Communication in Hearing Questionnaire (EMO-CHeQ).