Det er en stor udfordring at designe høreapparater med det mål at tilbyde strålende lydkvalitet og høj kundetilfredshed fra første tilpasning. Vores DSP- og høresystemudviklingsteams står over denne udfordring hver dag. 

Så vi bad et par af dem om at give os et indblik i, hvad det kræver at fokusere lidenskabeligt på høreapparatets lydkvalitet. En særlig tak til videnskabschef DSP, Henry Luo; videnskabsmand i hørelse og ledende systemarkitekt og direktør, høresystemudvikling, Leonard Cornelisse; og senioraudiolog i hørelseskvalitet Jesse Sinclair for at dele de unikke perspektiver, der har bragt denne artikel til live. 

Vores succes med at levere lydkvalitet, der holder høreapparaterne på brugernes ører, skyldes en grundlæggende filosofi. Vi mener, at alle høreapparater skal levere en fantastisk oplevelse fra første dag, de tages i brug. Der er tre vigtige tilgange, der hjælper med at nå dette mål: 

  1. Vi investerer mange kræfter i at finde en førstegangsrespons, der er behagelig for førstegangsbrugere. Derefter stoler vi på, at vores Automatisk adaption manager problemfrit justerer høreapparaterne til det fulde mål over tid for optimal ydeevne.

  2. Vi fokuserer på at sikre, at det automatiske program giver en lytteoplevelse, der kræver meget få (hvis nogen) justeringer fra høreapparatspecialister eller deres kunder.
     
  3. Vi ved, at nogle kunder ønsker at foretage øjeblikkelige justeringer af deres høreoplevelse, så vi giver dem også mulighed for at tilpasse lydkvaliteten ved hjælp af valgfri app-programmer.


Disse tre principper suppleres af vores langsigtede mission om at udvikle teknologier, der løser lytteudfordringerne i dagligdagen for mennesker med høretab. 

“Når vi udvikler nye funktioner, tænker vi altid på et problem fra det virkelige liv, som en person med hørenedsættelse står over for,” siger Cornelisse. “Det er indgroet i vores DNA.”

Denne tankegang har ført til skabelsen af en lang liste af funktioner, der adresserer lytteproblemer fra den virkelige verden. Mens nogle af funktionerne var ens og fælles på tværs af producenterne, som f.eks. feedbackannullering, var mange andre nye i branchen. 

AntiShock var en af disse innovationer, som blev lanceret i 2006. Denne funktion ordnede direkte det almindelige problem med ubehag forårsaget af pludselige, høje lyde, samtidig med at talekomforten og klarheden bevares. I 2013 modtog Henry Luo Manning Innovation-prisen for denne teknologi, som i dag bruges i mere end 20 millioner høreapparater.

Andre vigtige innovationer i årenes løb omfatter støjreduktion, som reducerer konkurrerende baggrundsstøj. “Mange producenter tænkte på støjproblemet på det tidspunkt,” siger Luo. “Men der var ingen andre, der løste det.” 

Vi har også gjort en stor indsats for at gøre det lettere at høre tale: 

  • Taleudvidelse øger lydstyrken af talerens tale under samtaler. 

  • SpeechZone blev designet til at hjælpe høreapparaterne med intelligent at reagere på tale fra forskellige retninger, selv i de mest udfordrende lyttemiljøer. Denne teknologi udviklede sig til AutoFocus 360, som først blev udgivet på vores Blu-platform og i dag er tilgængelig i Vivante™.

  • I Vivante, bruger HyperFocus vores intelligente binaurale beamformer til at hjælpe brugerne med at høre tale, der kommer forfra i meget høj baggrundsstøj. “Vi integrerede HyperFocus med AutoFocus 360 for at gøre det endnu mere intelligent,” fortæller Luo. “Vi var i stand til at udvikle denne teknologi for at sikre, at den binaurale beamformer kun aktiveres, når den skal.” 

Teknologierne i vores høreapparater bygger løbende på hinanden for at forbedre den samlede lydkvalitet over tid. “Det er ikke et enkelt projekt eller en enkelt teknologi,” siger Luo, “det er en filosofi om at fortsætte med at innovere for at hjælpe rigtige mennesker.”

Et godt eksempel på dette er vores brugerkontroller. Helt tilbage i 2010 blev SmartFocus™ introduceret med Era-platformen og gav brugerne en række justeringsmuligheder, fra komfort til klarhed. 

I en klinisk undersøgelse opnåede SmartFocus en forbedring på 16 % i taleforståelighed ud over de fordele, der opnås med retningsbestemthed for situationer med tale i støj. Denne gennemprøvede teknologi dannede grundlaget for vores bestræbelser på at gøre tale lettere at høre i støjende lyttemiljøer. 

  • Den næste generation af teknologien — SmartFocus 2 — omfattede støjreduktion med niveauafhængighed og taleudvidelse1, ud over de andre funktioner, som den oprindelige SmartFocus indeholdt.

  • Denne teknologi banede vejen for introduktionen af Sound Conductor på Tempus platformen, som var ansvarlig for dynamisk at balancere flere adaptive funktioner, der forbedrer tale og reducerer distraherende baggrundsstøj. 


Fremskridtene fortsatte med at tage fart. “Erfaringerne fra Sound Conductor indgik i de ændringer, som vi nu tilbyder i det automatiske program,” udtaler Cornelisse. “Vi bliver ved med at udvikle og tilpasse os for at give brugerne den oplevelse, de ønsker sig mest.” 

Vores automatiske program er beregnet til at fungere problemfrit. Men vi anerkender også, at nogle brugere gerne vil have en finger med i spillet. Det er her, vores valgfrie app-programmer kommer ind i billedet.

Kunderne kan bruge Remote Plus-appen til at tilføje op til otte valgfrie manuelle programmer. De kan ændre frekvensresponsen ved hjælp af en equalizer samt justere nogle af de adaptive funktioner, såsom støjreduktion og taleudvidelse. Alle ændringer, som en høreapparatbruger foretager i de manuelle programmer, bevares, også selv om de genstarter deres høreapparat. Disse ændringer påvirker dog ikke det automatiske programs funktion. 

“Vi lægger kontrollen over det automatiske program i hænderne på høreapparatspecialisten,” siger Sinclair. “Det er deres domæne, så det var en bevidst beslutning.” 

Vores Log It All data viser en stor variation i de lyttemiljøer, som forskellige kunder møder i løbet af dagen. Det giver hørespecialisterne større synlighed, så de kan hjælpe hver enkelt kunde med at finjustere deres lyttebehov. 

“Det kan være svært for folk at huske alle de specifikke lytteoplevelser, de har haft, når de er tilbage på høreapparatspecialistens kontor,” siger Cornelisse. “At give høreapparatspecialister denne indsigt gennem Log It All er enormt vigtigt. Variationen i data understøtter også tilgangen med at give kunderne en vis kontrol over deres egen oplevelse i øjeblikket. Jeg tror at, vi kun er ved at få en forståelse af, hvad alt dette betyder for, hvordan vi tilpasser høreapparater i fremtiden, og hvordan vi udvikler nye funktioner.” 

På trods af store ændringer i vores lydkvalitet med hver ny platformudgivelse, har vores filosofi om at sætte brugeren først og mange af de teknologier, der understøtter fremskridtene, ikke ændret sig. Tag for eksempel kunstig intelligens (AI). Tilbage i begyndelsen af 2000'erne brugte vores teams AI til at træne klassifikatoren til at skelne mellem fire forskellige akustiske scener. 

“Vi brugte AI til intelligent behandling, før alle talte om det,” siger Luo. “At finde ud af, hvad der er i miljøet i forhold til målet, kan ikke gøres bare ved at tænke. Du er nødt til at bruge maskinlæring.” 

“Der er ingen tvivl om, at der kommer mere omfattende AI,” siger Cornelisse. “Det gælder AI i høreapparaterne og sandsynligvis også i tilpasningssoftwaren, herunder analyse af data, der tilgås via tilpasningssoftwaren.”

I en AI forstærket fremtid vil brugerens behov fortsat være i centrum for Unitrons DSP- og høresystemudviklingsteams. Deres input vil også være afgørende. “En komplicerende faktor omkring alle de data, et høreapparat kan indsamle, er konteksten,” forklarer Sinclair. “Vi har brug for brugerinput for at forstå deres hensigt i en bestemt situation.”

Den anden ting, der aldrig vil svigte, er vores medarbejderes passion for at fortsætte med at bygge et elegant system, hvor alt fungerer problemfrit sammen. 

“Vi bliver ved med at udvikle teknologien for at gøre høreapparaterne mere effektive og hjælpe folk med at leve et bedre liv,” fortæller Luo. “Det er så givende at høre historierne om mennesker med høretab, der nyder godt af den teknologi, vi udvikler. Uden vores medarbejderes passion ville vi ikke være, hvor vi er i dag.”

_____________

I 60 år har vi løst meningsfulde udfordringer for de mennesker, der bruger høreapparater, og de hørespecialister, der hjælper dem på deres hørerejse. Denne artikel er en i en serie med indsigter fra vores interne eksperter, som bruger deres tid på at sikre, at du og dine kunder altid elsker oplevelsen. Nemt at bære, nemt at høre og nemt for dig – dét er Unitrons måde.

1. Hayes, D. (2010). “SmartFocus impact on speech in noise” (White paper). Unitron Hearing