Vietnam
A Sonova brand

Chào mừng bạn đến với Unitron Vietnam.


Bạn hay người thân yêu của bạn có nghe kém không?

Có ai trong gia đình đã dùng máy nghe và có câu hỏi nào không?

Bạn có đang tìm nhà phân phối chính thức của Unitron gần nơi bạn ở?

Bạn có làm trong lĩnh vực y tế và đang tìm kiếm thông tin về sản phẩm hay công ty của chúng tôi?

Advanced technology
optimized for
severe-to-profound
hearing loss, with a
whole new level of
freedom.

Super Power
made easier

Say hello to Max

Say hello to Max

All conversations.
All mobile phones.
All the freedom
of rechargeable.

It’s no
wonder we
called it
Moxi All

Moxi All

Moxi All

This website or application uses cookies.  In order to find out more about our use of cookies, please consult our Cookie Policy.  For general information about cookies, please visit www.allaboutcookies.org.