Opomba: Pri izvajanju preizkusa Govora v Hrupu priporočamo uporabo slušalk