Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Ingen anslutning till NOAH-link

 • Kontrollera att Bluetooth-ikonen i datorns verktygsfält är blå icon..
  • Om ikonen är röd och du använder en extern Bluetooth®-enhet kontrollerar du att den är ansluten.
  • Om ikonen är röd och du använder en intern Bluetooth-enhet kontrollerar du att den är påslagen.
  • Kolla din dators manual angående att aktivera Blåtandsenheter.
 • Om den mittersta lampan på NOAH-link blinkar rött är NOAH-link skadad och ska skickas in för service. Kontakta det företag där du köpte NOAH-link för information om hur du skickar den på service.
 • Kontrollera att NOAH-link är påslagen och att batteriet är laddat.
 • Kontrollera att NOAH-link finns inom cirka 10 meter från datorn 
 • Kör programmet för NOAH-link-egenskaper som finns i menyn Options > Preferences > Fitting Device > NOAHLink (Alternativ > Egenskaper > Anpassa enhet > NOAH-link) Använd NOAHLink Properties Search (Sök efter NOAH-link-egenskaper) och därefter Connect to the NOAHLink (Anslut till NOAH-link). NOAHlink menu. Using the NOAHlink Properties tool, Search and then Connect to the NOAHlink.

Om NOAHlinks Egenskapsverktyg inte lokaliserar och ansluter NOAHlink-enheten, kontakta Unitron för support.

 

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.