Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Ingen anslutning till HI-PRO

  • Koppla ur strömkabeln till HI-PRO och sätt tillbaka den ordentligt igen. Kontrollera att lampan till HI-PRO lysen.
  • Kontrollera att den seriella kabeln eller USB-kabeln är ordentligt ansluten till datorn och till HI-PRO.
  • Kör en kontroll av HI-PRO från menyn Options > Preferences > Fitting Device > HI-PRO (Alternativ > Egenskaper > Anpassa enhet > HI-PRO). Bekräfta att anslutningsmetoden i HI-PRO stämmer med din aktuella inställning med knappen HI-PRO configuration… (Konfiguration av HI-PRO).

Om du har provat allt ovan och fortfarande har problem bör du kontakta Unitron för support.

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.