Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Mängden högfrekvent förstärkning i mina hörapparater har minskat sedan jag gjorde återkopplingstestet. Hur får jag tillbaka förstärkningen?

Återkopplingstestet avgör den maximala stabila förstärkningen som kan ges i en individuell anpassning för ett återkopplingsfritt lyssnande. Om återkopplingstestet har begränsat den tillgängliga förstärkningen utöver vad som önskas för justeringen, kan förbättringar i återkopplingen göras och testet kan köras igen efteråt. Sådana förbättringar kan innefatta att minska mängden ventilering, förbättra anpassningen/stödet för insatsen, tillhandahålla en mer ockluderande dome för tunn ljudslang samt RIC-anpassning. När akustiken i en anpassning ändras bör utprovaren först går till Hörapparater > Akustik för att akustikändringen ska innefattas i programmet och sedan kör återkopplingstestet på nytt under Anpassning > Återkopplingstest. Om tillgänglig, så kan du bocka i rutan för att öka förstärkningen med upp till 5 dB.  

 


Vanliga frågor och svar


Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.