Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Kabel/ Programmering

I följande avsnitt finns information om programmeringprogrammeringskabel och iCube II-programmering.

 

Programmeringsinformation

Programmeringsinformationen för varje modell visas nedan. Klicka på modellen för att expandera avsnittet.

 

ITEs

 

Batteri: Måste avlägsnas när programmering sker med kabel. Använd batteri när programmering sker med iCube II.

Batterifack: Måste avlägsnas för att ansluta kabeln. Måste stängas med batteri på plats när iCube II används.

På/av-knapp: Det finns ingen på/av-knapp på hörapparaten. Hörapparaten får ström när programmeringskabeln ansluts eller när batterifacket med ett batteri på plats stängs när iCube II används.

10A-kabel: 10A-programmeringssladd (vit). Anslut höger eller vänster programmeringssladd till respektive hörapparat.

Kablar för 312 och 13: DIN/batterikabel 5. Anslut höger eller vänster programmeringskabel till rätt skaltyp och batteristorlek.

 

BTE och Moxi (RIC)

 

Batteri: Måste avlägsnas när programmering sker med kabel. Använd batteri när programmering sker med iCube II.

Batterifack: Måste öppnas när kabeln ska anslutas. Måste stängas med batteri på plats när iCube II används.

På/av-knapp: Det finns ingen på/av-knapp på hörapparaten. Hörapparaten får ström när programmeringskabeln ansluts eller när batterifacket med ett batteri på plats stängs när iCube II används.

Kabel: DIN/CS44 Plug Cable style 4.

(Notera: Hörapparatskontroller, tillbehör, easy-t, audiostreaming och automatiska mikrofonval är avaktiverade under programmering.)

 

Information om programmeringskabeln

 

Programmeringskabel för varje modell och batteristorlek visas i tabellen nedan.

Klicka på modelltypen för att se kabelinformation.

 

IIC och ITE

 

Hi-PRO-kablar 2m:

Höger, röd 10A 058-0099 (vit)
Höger, röd 312 058-5008 (521-383-008)
Höger, röd 13 058-5010 (521-384-008)
Vänster, blå 10A 058-0098 (vit)
Vänster, blå 312 058-5007 (521-383-007)
Vänster, blå 13 058-5009 (521-384-007)

NOAHlink kabel 0.5m:

Höger, röd 10A 058-1070 (vit)
Höger, röd 312 058-5122  
Höger, röd 13 058-5124  
Vänster, blå 10A 058-1071 (vit)
Vänster, blå 312 058-5123  
Vänster, blå 13 058-5125  

 

BTE och Moxi-familjerna

 

HI-PRO-kablar 2m:  DIN/CS44 Plug style 4

Höger, röd 058-5006 (521-381-008)
Vänster, blå 058-5005 (521-381-007)
Standard svart 058-5078  

NOAHlink kabel 0.5m:

Standard svart 058-5059

 

Pragrammeringsinformation för iCube II  

 

iCube II är tillgänglig för trådlös kabelfri programmering.

 

Så här gör du för att lägga till iCube II för trådlös programmering:

 

Kontrollera att Bluetooth-ikonen i datorns verktygsfält ser ut så här bluetooth.Om ikonen är röd:

 • Om du använder en extern Bluetooth-enhet kontrollerar du att den är ansluten.
 • Om du använder en intern Bluetooth-enhet kontrollerar du att den är påslagen.
 • Titta i din dators manual angående att aktivera Bluetooth-enheter.

 

Säkerställ att iCube II är påslagen och batteriet är laddat.

 

Säkerställ att iCube II är placerad inom ~ 10 meter från den dator du använder.

 

Om du använder iCube II via USB-anslutning, kontrollera USB-kabeln och se till att den är ordentligt ansluten till datorn och iCube.  

 1.  Klicka på ´Val´ i menyn och välj iCube konfiguration.
 2.  Försäkra att kryssrutan ‘Aktivera iCube II för anpassning’ är ifylld.
 3.  Klicka på ‘Lägg till iCube...’. Följ anvisningarna på skärmen i hjälpen för iCube-parning..  

Efter iCube II är tillaggd är den redo att användas för programmering av trådlösa hörapparater. iCube II måste laddas och aktiveras i programvaran innan trådlös programmering kan påbörjas. För mer information om iCube II hänvisas den kompletta guiden för iCube II. Generalla steg för programmering med iCube II listas nedan: 

 1.  Placera passande batteristorlek i hörapparaterna och stäng batteriluckan
 2.  Placera hörapparaterna inom räckhåll för iCube II’s halsslinga/antenn eller på brukaren med iCube II hängades runt halsen.
 3.  Välj iCube II som önskat programmeringsgränssnitt i rullistan Hörapparater> Val.
 4.  Klicka på knappen Sök. En sökdialogruta öppnas.
 • Nya trådlösa BÖ- och RIC-anpassningar behöver tilldelas som höger eller vänster hörapparat genom att kryssa för i dialogrutan.
 • IÖ-anpassningar har redan tilldelats höger och vänster hörapparat under produktionen.

 

Programming with Noahlink Wireless

 

Install TrueFit before connecting Noahlink Wireless with computer. The Noahlink Wireless driver is installed during installation of TrueFit.

 

After successful TrueFit installation attach Noahlink Wireless to any USB port on the PC using the supplied US cable. A 2-3 second solid green light indication will confirm that Noahlink Wireless is powered.

 

 • Place Noahlink Wireless on the table with a clear line of sight to the hearing instruments, which should be within a range of 10 feet (3 meters)
 • Avoid placing the Noahlink Wireless in a USB hub with other USB devices (e.g. Bluetooth dongle), as this can decrease the efficiency of the Noahlink Wireless
 • When fitting hearing instruments inside a sound booth place the Noahlink Wireless inside or close to the booth
 • It is recommended not to use USB cables between the Noahlink Wireless and the PC exceeding a length of 10 feet (3 meters)

 

Insert batteries into the hearing instruments and close the battery doors.

 

Select Noahlink Wireless to be the fitting device.

 

Click the Detect button.

 

Identify hearing instruments by either pressing the push button of the hearing instrument (if applicable) to see a highligh in dialog or click the Play Beep button to play a beep in the corresponding hearing instrument.

 

Assign side information to the hearing instruments.

 

Click continue and follow the workflow.

 

 

grammi
or Noahlink Wireless

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.