Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Varför är tv-ljudet via hörapparaterna för högt när tv:n är på?

Olika ljudkällor har olika utgångsnivåer. 

 

 

Justera balansen mellan ljudkällan och din omgivning med hjälp av knapparna på dina hörapparater.

 

 

Om problemet med volymjusteringen kvarstår bör du kontakta din audionom.

 TV Connector


Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.