Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Hur ansluter jag TV Connector till tv:n?

Här kan du hämta de fullständiga anvisningarna för TV Connector. Följ nedanstående anvisningar noga om du vill konfigurera TV Connector för Bluetooth-hörapparaterna.

 

To set up the TV Connector for the Bluetooth wireless hearing aids, please follow these steps carefully:

 

1. Ta ut TV Connector ur förpackningen. Sätt i USB-kabelns mikrokontakt i porten på TV Connectors baksida

 

2. Anslut USB-kabelns större kontakt till strömaggregatet

 

3. Sätt i strömaggregatet i vägguttaget

 

4. Sätt i den andra änden av ljudkabeln i AUDIO OUT-porten på tv:n

 

5. När TV Connector är ansluten till strömkällan avger lysdioden ett grönt sken för att visa att den är redo att streama

 

6. När TV Connector ansluts till strömkällan för första gången måste du se till att hörapparaterna är påslagna och finns på högst en meters avstånd för att de ska ansluta automatiskt. Du hör en bekräftelsemelodi i hörapparaterna när anslutningen är klar

 

7. Grattis! Dina hörapparater är nu anslutna till TV Connector

 TV Connector


Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.