Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Varför hör jag bara ljud i ett öra när jag använder TV Connector?

  • Kontrollera att både hörapparaterna har fungerande batterier och är påslagna.
  • Kontrollera att ljudkabeln är korrekt isatt i TV Connector och din tv (eller ljudkälla).
  • Koppla ihop hörapparaterna med TV Connector igen genom att hålla nere anslutningsknappen på baksidan av TV Connector tills du hör en bekräftelsesignal i dina hörapparater som anger att enheterna är parkopplade.

Läs användarhandboken för TV Connector för ytterligare felsökning.TV Connector


Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.