Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Kan andra personer höra tv:n när TV Connector är ansluten?

Du har 3,5 mm-ljudkabeln ansluten till AUDIO OUT-porten på tv:n. Kontrollera ljudinställningarna på tv:n och ändra dem så att högtalarna kan användas parallellt.

 

Du kan även använda den optiska (TOSLINK) kabeln i stället för den analoga 3,5 mm-ljudkabeln för att ansluta TV Connector till ljudkällan.

 

Du hittar mer information i användarhandboken för TV Connector.TV Connector


Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.