Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Personen i andra änden kan inte höra samtalet

Det är möjligt att samtalsljudet inte vidarebefordras till hörapparaterna. Det finns ett par olika tillvägagångssätt:

 

 • När du hör ringsignalen svarar du med hjälp av knappen på hörapparaterna i stället för på telefonen. Det säkerställer att samtalet streamas till hörapparaterna
 • Konfigurera iPhone-enheten så att den vidarebefordrar samtalen till hörapparaten som standard. Se iPhone-enhetens konfigurationsalternativ
 • Så här gör du för att ändra vidarebefordringen till handenheten under ett samtal:
  1. Välj knappen Ljud från samtalsskärmen Ljud från samtalsskärmen
  2. En meny som visar alla vidarebefordringsalternativ öppnas
  3. Välj dina hörapparater från listan
  4. Du bör nu höra uppringaren genom hörapparaterna

Några andra möjliga lösningar:

 

 • Kontrollera mobiltelefonens mottagning och flytta vid behov till en plats med bättre mottagning.
 • Under ett telefonsamtal fångas din röst upp av hörapparaternas mikrofoner. Kontrollera att det inte finns skräp i hörapparaternas mikrofonportar. Om det finns skräp använder du en borste eller en trasa för att rengöra mikrofonportarna.
 • I en mycket bullrig miljö kan det vara svårt för hörapparaterna att fånga upp användarens egen röst. För att lösa detta bör du flytta till en tystare miljö eller vidarebefordra samtalet till telefonen och prata direkt i telefonens mikrofon som vanligt.
 • Om det inte fungerar, tar du bort parkopplingen från telefonen, startar om telefonen och hörapparaterna och kopplar sedan ihop dem igen.

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.