Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Hur kontrollerar jag om Bluetooth-hörapparaterna är anslutna till min iPhone?

Det finns två huvudsakliga sätt att kontrollera om iPhone är ansluten till Bluetooth-hörapparaterna:

 

Är Bluetooth aktiverat på telefonen?

 

1. Klicka på on the Inställningar på hemskärmen på din iPhone

 

2. Klicka på  Bluetoothi inställningsmenyn

 

3. Kontrollera att skjutreglaget är grönt

 

4. Om skjutreglaget inte är grönt klickar du på det för att aktivera Bluetooth

 

Är det ett nytt batteri i hörapparaten?

 

1. Byt ut batterierna i båda hörapparaterna

 

2. Stäng batteriluckan för att försätt hörapparaten i länkningsläge

 

3. Hörapparaten är i länkningsläge i tre minuter

 

Följ länkningsrutinerna för att ansluta hörapparaterna till din iPhone. 

 

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.