Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Det går inte att höra uppringaren via hörapparaterna när jag använder iPhone

För att säkerställa att inkommande samtal vidarebefordras till hörapparaterna ska du svara på samtalet genom att trycka på knappen på hörapparaterna.

 

Om du fortfarande inte kan höra uppringarens röst i telefonen höjer du samtalsvolymen med hjälp av telefonens volymknappar.


Vid utgående samtal ringer du upp som vanligt från telefonen. Beroende på iPhone-enhetens konfiguration vidarebefordras samtalet till hörapparaterna automatiskt.

 

Om samtalet inte vidarebefordras automatiskt till iPhone-enheten kan du åtgärda det så här:

 

1. Välj knappen Ljud på samtalsskärmen.

 

2. En meny öppnas som visar alla vidarebefordringsalternativ.

 

3. Väl HÖRAPPARATENS NAMN.

 

4. Du hör nu uppringaren i dina hörapparater.

 

Om knapparna på din hörapparat är konfigurerade som volymknappar kan du använda dem för att justera samtals- och omgivningsvolymen.

 

Om åtgärderna ovan inte fungerar tar du bort parkopplingen från telefonen, startar om telefonen och hörapparaterna och parkopplar dem sedan med telefonen igen.

 

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.