Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Vad är Bluetooth-hörapparaternas Bluetooth-PIN-kod?

Vanligtvis ansluter Bluetooth-hörapparaterna direkt till Bluetooth-enheten vid parkopplingen. Ibland ber emellertid andra Bluetooth-enheter om en PIN-kod. Om detta skulle ske är PIN-koden 0000 (fyra nollor).

 


Allmänt om Bluetooth


Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.