Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Hur nära måste mobiltelefonen vara Bluetooth-hörapparaterna för att de ska vara inom räckvidd?

Även om tio meter är det maximala Bluetooth-avståndet enligt den officiella Bluetooth-standarden beror det verkliga avståndet på många faktorer och kan vara kortare. Vi rekommenderar att avståndet mellan telefonen och hörapparaterna är högst fem meter.

To pair your iPhone to your Unitron Bluetooth hearing aids to make phone calls, follow these steps:
1. Go to your iPhone home screen and tap on the “Settings” icon.
2. In the settings menu, tap on the “Bluetooth” icon.
3. Tap on the slider button next to Bluetooth to turn Bluetooth On.
4. Open the battery door of your hearing aids for 5 seconds and then close the battery doors to turn them back on.
5. After several seconds, the name of your hearing aids will appear on the iPhone screen. Tap on it to select.
6. You will now see a message, “Bluetooth Pairing Request” Click “Pair” or “Ok” (depending on your Android smartphone
7. A connection beep will be heard in the paired hearing aid.
Your iPhone is now connected to your hearing aids. 
 

 


Allmänt om Bluetooth


Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.