Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Hur förbättrar jag telefonsamtalets ljudkvalitet i bullriga miljöer?

Om det är möjligt bör du förflytta dig från bullerkällan. Det bästa alternativet är att leta upp en tyst plats under telefonsamtalet. Det förbättrar även ljudkvaliteten för personen du pratar med.

 

Använd volymkontrollen på mobiltelefonen för att höja samtalsvolymenl.

 

  • Det går att konfigurera knapparna på Bluetooth-hörapparaterna så att de kan användas för att justera volymen. Om de har konfigurerats för volymkontroll gör du så här:
    • Om du vill höja samtalsvolymen och sänka omgivningsvolymen använder du knappen på höger hörapparat
    • Om du vill sänka samtalsvolymen och höja omgivningsvolymen använder du knappen på vänster hörapparat

    Du hittar mer information om volyminställningar i användarhandboken.

 


Allmänt om Bluetooth


Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.