Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Så här höjer och sänker du hörapparatens volym under telefonsamtalet?

Det finns två sätt att ändra volymen under ett telefonsamtal när du använder Bluetooth-hörapparaterna:

 

  • Använda volymkontrollen på mobiltelefonen för att justera samtalsvolymen
  • Det går att konfigurera knapparna på Bluetooth-hörapparaterna så att de kan användas för att justera volymen. Om de har konfigurerats för volymkontroll gör du så här:
    • Om du vill höja samtalsvolymen och sänka omgivningsvolymen använder du knappen på höger hörapparat
    • Om du vill sänka samtalsvolymen och höja omgivningsvolymen använder du knappen på vänster hörapparat

    Du hittar mer information om volyminställningar i den utskrivna Kom-igång-guiden.

 


Allmänt om Bluetooth


Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.