Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Personen i andra änden kan inte höra uppringaren

Det är möjligt att samtalsljudet inte vidarebefordras till hörapparaterna. Det finns ett par olika tillvägagångssätt:

 

  • När du hör ringsignalen svarar du med hjälp av knappen på hörapparaterna i stället för på telefonen. Det gör att samtalet streamas till Bluetooth-hörapparaterna.
  • Konfigurera Android-smarttelefonen så att den vidarebefordrar samtalen till hörapparaten som standard. Se smarttelefonens konfigurationsalternativ.
  • Under ett samtal kan du ändra vidarebefordringen av samtalet från handenheten till hörapparaterna så här:

1. Hitta Bluetooth-symbolen på samtalsskärmen

 

2. Samtalet vidarebefordras till hörapparaterna när du trycker på Bluetooth-symbolen

 

3. Du bör nu höra uppringaren genom hörapparaterna.

 

Du kan även göra så här:

 

  • Kontrollera smarttelefonens mottagning och flytta till en plats med bättre mottagning om så behövs.
  • Under ett samtal fångas rösten av användaren upp av hörapparaternas mikrofoner. Kontrollera att det inte finns skräp i hörapparaternas mikrofonportar. Om det finns skräp använder du en borste eller en trasa för att rengöra mikrofonportarna.
  • I en mycket bullrig miljö kan det vara svårt för hörapparaterna att fånga upp användarens röst. I sådana fall bör du flytta till en tystare miljö eller vidarebefordra samtalet till telefonen och prata direkt i telefonens mikrofon som vanligt.
  • Om detta inte fungerar tar du bort parkopplingen från telefonen, startar om telefonen och hörapparaterna och parkopplar sedan hörapparaterna med telefonen igen.

 

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.