Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Problem med att höra uppringaren genom Bluetooth-hörapparaterna när du använder en Android-smarttelefon

För att försäkra dig om att inkommande samtal vidarebefordras till Bluetooth-hörapparaterna ska du svara på samtalet genom att trycka på knappen på hörapparaterna. Om problemet kvarstår höjer du samtalets volym med volymknapparna på telefonen.

 

För utgående samtal bör samtalet initieras med smarttelefonen. Beroende på smarttelefonens konfiguration vidarebefordras samtalet till Bluetooth-hörapparaterna automatiskt.

 

Om samtalet inte vidarebefordras automatiskt till Bluetooth-hörapparaterna trycker du på Bluetooth-symbolen för att aktivera eller inaktivera sändningen till hörapparaterna.

 

Om knapparna på hörapparaterna är konfigurerade som volymknappar kan du använda dem för att justera samtalsvolymen och omgivningsljudet.

 

Om problemet fortfarande kvarstår tar du bort parkopplingen från smarttelefonen, startar om telefonen och hörapparaterna och parkopplar dem med smarttelefonen igen.

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.