Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Android-smarttelefonen kan inte hitta Bluetooth-hörapparaterna

Det finns två huvudsakliga sätt att upprätta anslutning mellan Android-smarttelefonen och Bluetooth-hörapparaterna:

 

Är Bluetooth aktiverat på smarttelefonen?

 

Det finns två sätt att göra detta beroende på vilken Android-telefonmodell du har:

 

Alternativ 1:

 

1. Svep nedåt från skärmens överkant för att ta fram Meddelandecentret

 

2. Svep nedåt på Meddelandecentret för att visa menyn Snabbinställningar

 

3. Kontrollera att Bluetooth-symbolen är markerad. Om den inte är det trycker du på den för att aktivera Bluetooth

 

Alternativ 2:

 

1. Från startskärmen navigerar du till Bluetooth-inställningar

 

2. Kontrollera att skjutreglaget intill Bluetooth är PÅ

 

3. Om det inte är det trycker du på skjutreglaget för att aktivera Bluetooth

 

Är det ett nytt batteri i hörapparaten?

 

1. Byt ut batteriet i hörapparaten

 

2. Stäng batteriluckan för att försätta hörapparaten i länkningsläge

 

3. Hörapparaten är i länkningsläge i tre minuter

 

4. Följ länkningsrutinerna för att ansluta hörapparaterna till Android-smarttelefonen

 

 

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.