Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Spatial Awareness
Med Spatial Awareness röjs hörapparaterna ur vägen så att brukarna verkligen kan uppfatta från vilken riktning tal och ljud kommer.

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.