Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Log It All
Log It All är den första lösningen i branschen att registrera data från brukarnas vardag som du kan använda för att föra evidensbaserade samtal om livsstil och val av tekniknivå.

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.