Sverige
Besök webbplatsen för Brukare
A Sonova brand

Letade du efter något av följande?

Frekvenskomprimering 2
Förfinad med anpassningsbarhet för att alltid leverera optimal ljudkvalitet och hörbarhet. Oavsett vad ingångssignalen är får brukare en förbättrad medvetenhet och taluppfattning genom att högfrekventa ljud som annars skulle vara ohörbara komprimeras till ett lägre mer hörbart frekvensområde.

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.