Sverige
Besök webbplatsen för Professionella

Felsökningstips

Kolla först i den här listan med problem och möjliga åtgärder om någonting inte är som det ska med dina hörapparater.

Kontakta din audionom om du inte hittar just ditt problem här eller inte kan åtgärda det med den lösning som tillhandahålls. Försök aldrig att reparera dina hörapparater själv på annat sätt än vad som anges i tipsen. Hörapparater är invecklade elektriska instrument; att försöka reparera dem på egen hand kan skada dem ytterligare och ogiltiggöra garantin.

Ljudet fungerar inte i mina hörapparater.
Orsak
Möjlig åtgärd

Hörapparaterna är avstängda.

Kontrollera att hörapparaterna är påslagna.

Batteriet är felvänt.

Sätt i batteriet med plussidan (+) uppåt.

Batteriet är urladdat eller dött.

Byt ut batteriet.

Mikrofonskyddet är igensatt.

Rådfråga din audionom.

Hörapparaterna, insatserna, de tunna ljudslangarna och/eller domerna är blockerade med öronvax.

Rengör insatserna/domerna. Använd rensnålen för att ta bort vax från de tunna ljudslangarna. Rådfråga din audionom.

Hörapparaterna är skadade eller defekta.

Kontakta din audionom.

Ljudet i mina hörapparater är inte högt nog
Orsak
Möjlig åtgärd

Volymen är för lågt inställd.

Vrid upp volymen. Kontakta din audionom om du har en modell utan manuell volymkontroll eller om problemet kvarstår.

Batteriet är svagt.

Byt ut batteriet.

Hörapparaterna, insatserna, de tunna ljudslangarna och/eller domerna är inte isatta på rätt sätt.

Ta ur och sätt försiktigt tillbaka dem igen.

Hörapparaterna, insatserna, de tunna ljudslangarna och/eller domerna är blockerade med öronvax.

Använd de verktyg och instruktioner som medföljde dina hörapparater för att rengöra insatserna och/eller domerna. Använd en rensnål för att ta bort vax ur de tunna ljudslangarna. Rådfråga din audionom.

Mikrofonskyddet är igensatt.

Rådfråga din audionom.

Din hörsel har förändrats.

Rådfråga din audionom.

Mina hörapparater visslar
Orsak
Möjlig åtgärd

Din hand och/eller dina kläder är nära örat.

Flytta handen och/eller kläderna från örat.

Hörapparaterna, insatserna, de tunna ljudslangarna och/eller domerna är inte isatta på rätt sätt.

Ta ur och sätt försiktigt tillbaka dem igen.

Hörapparaterna, insatserna, de tunna ljudslangarna och/eller domerna är blockerade med öronvax.

Använd de verktyg och instruktioner som medföljde dina hörapparater för att rengöra insatserna och/eller domerna. Använd rensnålen för att ta bort vax från de tunna ljudslangarna. Rådfråga din audionom.

Hörapparaterna, insatserna och/eller de tunna ljudslangarna passar dåligt.

Rådfråga din audionom.

Batteriet börjar bli svagt.

Byt ut batteriet.

Mikrofonskyddet är igensatt.

Rådfråga din audionom.

Ljud förvrängs eller är otydliga
Orsak
Möjlig åtgärd

Batteriet börjar bli svagt.

Byt ut batteriet.

Hörapparaterna, insatserna och/eller de tunna ljudslangarna passar dåligt.

Rådfråga din audionom.

Hörapparaterna är skadade eller defekta

Kontakta din audionom.

Prestandan i min hörapparat är inkonsekvent
Orsak
Möjlig åtgärd

Batteriet börjar bli svagt.

Byt ut batteriet.

Batterikontakten är smutsig.

Rådfråga din audionom.

Jag hör två långa pip
Orsak
Möjlig åtgärd

Batteriet börjar bli svagt.

Byt ut batteriet.

Min insats, den tunna ljudslangen och/eller domen trillar ur örat.
Orsak
Möjlig åtgärd

Hörapparaten, insatsen, den tunna ljudslangen och/eller domen är inte korrekt isatt.

Ta ur och sätt försiktigt tillbaka dem igen.

Hörapparaten, insatsen, den tunna ljudslangen och/eller domen passar dåligt.

Rådfråga din audionom.

Ljudet är svagt när jag lyssnar i telefonen.
Orsak
Möjlig åtgärd

Hörapparaterna behöver justeras.

Rådfråga din audionom.

Telefonen är inte rätt placerad.

Flytta telefonluren runt örat för att få en tydligare signal.

Testa innan du köper
Nu kan du ta reda på hur det är att använda hörapparater innan du bestämmer dig, tack vare vårt kostnadsfria program som låter dig ta hem apparaterna och prova där.

Denna webbplats eller applikation använder cookies. För mer information om cookies, vänligen se vår cookie-policy. För allmän information om cookies, vänligen se www.allaboutcookies.org.