Israel
A Sonova brand
Brackets_904x350

 

מה עומד מאחורי השיחות הטובות ביותר?

 

 

Insera_Square_400px_black

מיקום המכשיר מאפשר את הביצועים הטובים ביותר

 

סדרת מכשירי Insera תוך אוזניים מאפשרים למטופלים להשתתף בשיחות החשובות ביותר. למכשירי Insera התאמה כיוונית התורמת להבנת דיבור קלה יותר ושמע איכותי וטבעי.

 

Unitron_Insera_ITE_Family_1200x499

 

ההתאמה האישית הטובה ביותר הינה באמצעות EarMatch

 

 

    

 

EarMatchLogo_169x115

התאמה אישית

תהליך ההתאמה האישית מתבסס על כיול מדויק המאפשר שמע כיווני משופר ומותאם לאוזני המטופל.

 

זיהוי

אלגוריתם זה מנצל שימוש בתכונות ייחודיות המתאימות המטופל בהתאם למאגר מידע קיים.

 

איפיון

EarMatch מתבסס על ניתוח מתקדם של הפרמטרים המבניים באוזן המטופל, זאת תוך שימוש בהדמיית תלת ממד.

 

 

שיחות איכותיות מתמיד

 

SoundCore כולל ארבעה מאפיינים מתקדמים הפועלים במשולב להבנת מדויקת של סביבת השמיעה של המטופלים, זאת תוך ביצוע התאמה המסייעת להשתתף באופן פעיל בכל שיחה, ללא קשר לעוצמת הרעש מסביב.

 

 

שיחות מוצלחות יותר בעזרת אביזרים

 

אביזרי העזר שלנו עובדים בשיתוף פעולה עם מכשירי השמיעה של המטופלים בכדי לשפר עוד יותר את חווית השמיעה.

 

A Sonova brand
Copyright © 2021 Unitron. All Rights Reserved.

האתר או היישום הזה עושה שימוש בקובציcookie . כדי לברר עוד בנוגע לשימוש שלנו בקובציcookie , אנא קראו את המדיניות שלנו בדבר קובצי cookie. למידע כללי אודות קובציcookie , אנא בקרו באתר www.allaboutcookies.org.