Danmark
Til høreapparatsbrugere
A Sonova brand

Ledte du efter det følgende?

Hvorfor er der ikke lyd fra TV'et i høreapparaterne?

Hvis du ikke kan høre lyden fra lydkilden (f.eks. dit TV), skal du kontrollere følgende:

 

  • Bekræft, at hvert enkelt høreapparat fungerer og har et batteri, der virker
  • Bekræft, at du er inden for 15 meters afstand fra TV Connector
  • Kontrollér, at LED-indikatoren på TV Connector lyser grønt som tegn på, at enheden streamer et lydsignal
  • Bekræft, at TV Connector er sluttet til strømforsyningen og sat i en strømkilde
  • Bekræft, at TV Connector er korrekt sluttet til TV'et via det analoge 3,5 mm-lydkabel eller det optiske lydkabel (TOSLINK)
  • Bekræft, at lydkablet er korrekt sluttet til TV Connector og dit TV (eller lydkilden)
  • Bekræft, at TV'et er tændt, og at lydsignalet ikke er slået fra
  • Sluk for TV'et. Tag TV Connector ud af USB-strømforsyningen og TV'et. Tilslut TV Connector til USB-strømforsyningen og TV'et igen. Tænd for TV'et
  • Hvis det er nødvendigt, skal du parre høreapparaterne til TV Connector igen ved at holde knappen "Forbind" på bagsiden af TV Connector nede. Efter 10 sekunder lyder et bekræftelsesbip som tegn på, at enhederne er parretTV Connector


Dette website eller denne applikation anvender cookies. For at få mere at vide om vores brug af cookies bedes du venligst læse vores databeskyttelseserklæring. For generel information om cookies bedes du gå til www.allaboutcookies.org.