Danmark
Til høreapparatsbrugere
A Sonova brand

Ledte du efter det følgende?

Bluetooth-høreapparater kan ikke findes ved hjælp af Android-smartphonen

Der er to primære metoder til at oprette forbindelse mellem Android-smartphonen og Bluetooth-høreapparaterne:

 

Er Bluetooth aktiveret på smartphonen på det pågældende tidspunkt?

 

Dette kan gøres på to måder, alt efter hvilken smartphonemodel der bruges:

 

Valgmulighed 1:

 

1. Stryg ned fra toppen af skærmen for at vise meddelelsescenteret

 

2. Stryg ned fra meddelelsescenteret for at vise menuen Hurtige indstillinger

 

3. Kontrollér, at Bluetooth-symbolet fremhæves. Hvis det ikke sker, skal du trykke for at aktivere Bluetooth

 

Valgmulighed 2:

 

1. Gå til Bluetooth-indstillingerne fra startsiden

 

2. Bekræft, at skydeknappen ud for "Bluetooth" er skubbet hen til "ON" (aktiveret)

 

3. Hvis ikke, skal du trykke på skydeknappen for at aktivere Bluetooth

 

Er der et nyt batteri i høreapparatet?

 

1. Udskift batteriet i høreapparatet

 

2. Luk batteridækslet for at aktivere høreapparatets parringstilstand

 

3. Høreapparatet vil være i parringstilstand i tre minutter

 

4. Følg parringsprocessen for at forbinde dine høreapparater med din Android-smartphone

 

Dette website eller denne applikation anvender cookies. For at få mere at vide om vores brug af cookies bedes du venligst læse vores databeskyttelseserklæring. For generel information om cookies bedes du gå til www.allaboutcookies.org.