Danmark
Til høreapparatsbrugere
A Sonova brand

Ledte du efter det følgende?

Ordliste

 

0-9

2cc: Kurvevisningsindstilling, der viser høreapparatets forstærkning eller output, som målt i en 2cc-kobler. Unitron TrueFit™ viser automatisk værdier i den korrekte kobler til det valgte høreapparat: en HA-1 til brugerdefinerede produkter og en HA-2 til BTE-produkter. Du får adgang til diagramfunktionerne fra diagramikonet, øverst til højre for diagrammerne. Du får adgang til diagramfunktionerne fra diagramkonet, øverst til højre for diagrammerne.

A

Adaptiv retningsbestemt: Denne input mulighed bruger retningssensitiv strategi for adaptiv retningsbestemthed.

Afprøvningsvarighed: FLEX:TRIAL apparater kan afprøves af klienter i en aftalt periode, kaldet prøveperiode. Høreapparaterne afspiller et gentagende bip, når prøveperioden udløber.

AntiShock™: En funktion som er i stand til at identificere og minimere impulslyde uden at eliminere eller gøre lydene uigenkendelige og uden at påvirke talelyde. Denne justerbare funktion arbejder individuelt fra gain, MPO og kompressionssystemet.

AntiShock™ 2: Undertrykker pludselig, høje og irriterende lyde med det samme uden at berøre tale og de lyde din klient ønsker at høre.

Audiogram-baseret støj: Vilkårligt støjsignal med et frekvensspektrum baseret på klientens audiogramdata.

Automic Transitions Niveau: AutoMic manuelt program vil skifte mikrofon input ved det valgte dB transitions niveau.

Automatiske kontroller: Konfigureret af høreapparatsspecialisten controller som påvirker opførelsen af det Automatisk Program. Høreapparatstilpasseren har mulighed for at konfigurere det automatiske program følsomhed omkring skiftende lydmiljøer (Meget Lav = langsommere reaktion, Meget Høj = hurtigere reaktion). Yderligere er der indstillinger, der er i stand til at ændre prioriteten på forskellige lyttemiljøer i Automatisk program.

Automatik Program (SoundNav): Monitorerer hver akustiske situation og vælger det passende mix af lyttemiljøer.

AutoMic: Dette manuelle program vil skifte mikrofon input fra omni directional til den valgte direktionelle strategi når støjen overstiger det valgte dB niveau.

 

B

Basforstærker: Fås i Max™ høreapparater. En funktion der giver forøget output i de lave frekvenser for personer, der kan bruge eller har en præference for udvidet lavfrekvent lyttesignaler.

Binaural Telefon: Tilgængelig i nogle trådløse produkter. Binaural Telefon streamer automatisk lyd fra ”telefonøret” til det andet øre, idet der gives plads til binaural hørelse på mobiltelefon eller fastnet.

 

C

Chaufførens placering: Refererer til chaufførens sædeposition i bilen (alt efter land). Disse data bruges til at bestemme defaults for taledirektionalitet i bilen.

 

D

Data Logging: Måler præcist brugt data på områder, som f.eks. hvor mange timer programmet bruges om dagen, tid brugt i hvert program og høreprogram, samt lydstyrke ændringer. Ved opfølgelsesmødet indlæses de gemte data i Unitron TrueFit, hvor resultaterne vises. Den indsamlede information kan derefter bruges til at understøtte finjustering og brugervejledning.

DuoLink: Konfigureret af høreapparatsspecialisten som tilbyder binaural koordinering af program/ volumen/ SmartFocus™ ændringer for hvert tilgængeligt høreapparats kontroller. Denne funktion muliggør at ændringer på ét høreapparat trådløst kan overføres til det tilhørende modsatte høreapparat, så begge enheder er synkroniserede.

 

E

Easy-DAI: Valgfri funktion, der automatisk skifter dit høreapparat til et DAI-program når høreapparatet modtager et direkte lydsignal. Dette skift ledsages af en serie bip (valgfrit) for at informere brugeren om, at der er foretaget en ændring til høreapparatet. Høreapparatet går automatisk tilbage til det tidligere lytteprogram, når det direkte lydsignal ikke længere er tilgængeligt.

Easy-t: Valgfri funktion, der automatisk skifter dit høreapparat til telefonprogrammet når en telefonmodtager holdes ved siden af høreapparatet. Dette skift ledsages af en serie bip (valgfrit) for at informere brugeren om, at der er foretaget en ændring til høreapparatet. Bevæges telefonmodtageren væk fra høreapparatet, skifter enheden automatisk til det tidligere lytteprogram. Easy-t-programmet kan enten bruge telespole eller en akustisk indgang.

 

F

Fasekompensator: Adaptiv funktion, der genererer et omvendt fase-signal, der blokerer feedbacksignalet, hvilket effektivt eliminerer feedback uden tab af forstærkning.

Fast retning: Denne input mulighed anvender retningssensitiv strategi for adaptiv retningsbestemthed til at forbedre taleforståelighed i støj.

Feedbackoptimering: Skærmbillede og som gør specialister i stand til at fuldføre en feedbacktest.

FixedWide Direktionalitet: Denne input løsning anvender fixed direktionel beamformning strategi til forbedring af taleforståelse i støj.

FLEX:TRIAL: Det første høreapparatsystem der giver tilpassere i klinikkerne mulighed for at downloade forskellige teknologiniveauer til samme trial høreapparat ved brug af Unitron TrueFit software. Det giver brugerne mulighed for at prøve forskellige forstærkninger uden risiko.

Fjernbetjeningl: En håndholdt enhed som giver nem jestering af høreapparatsindstillinger inklusivvolumen niveau og lytte program.

Flerbånds adaptiv retningsbestemt: Et mikrofonsystem, der opfanger og undertrykker op til flere bevægende støjkilder, mens der opretholdes fokus på lyde, der kommer forfra. Dette kaldes Adaptiv Retningsbestemt i Unitron TrueFit.

Følsomhed: Følsomheden i automatiske programmer kan justeres. En lav følsomhedsindstilling betyder at automatik programmet er mindre følsomt over for det skiftende miljø og vil skifte sjældnere. End høj indstilling betyder mere følsomhed og oftere skiftende miljøindstillinger.

Forudindstillede Super Power-løsninger: Forudkonfigurerede tilpasningsudgangspunkter, der er skræddersyet til at imødekomme forskellige kategorier af lyttebehov hos brugere af Super Power-høreapparater.

Frekvens kompression: Frekvens kompression flytter lyde fra de områder hvor hørelsen er mest beskadiget og komprimerer dem ind i det hørbare område for at give bedste forbedrede opmærksomhed og taleforståelighed.

Frekvens kompression 2: Frekvenskomprimering 2 justerer kompressionsstartpunktet som en funktion af inputsignalet, hvilket forbedrer hørbarheden af højfrekvenslyde, samtidig med at kvaliteten af lavfrekvenslyde opretholdes. For talesignaler betyder det, at højfrekvens-konsonantlyde kan komprimeres tilstrækkeligt, mens vokaler forbliver intakte.

 

G

Genberegn: Udregner og tilpasser automatisk høreapparatets indstillinger baseret på standard- eller den valgte tilpasningsplan. Knappen Genberegn er placeret øverst til højre på skærmen. Når knappen bliver orange, anbefales det at foretage en genberegning.

Getting Started Guide: Opstartsguide. Et printbart dokument der kortfattet og præcist beskriver instruktioner til brug og vedligehold af de nyanskaffede høreapparater og tilbehør.

 

H

HA Opsætning: Mulighed som tillader høreapparatstilpassere at konfigurere flere aspekter af høreapparaterne inklusiv klient kontrol funktionen, lydstyrke, opstartsindstillinger, data logging / læring og programknap muligheder.

HA Reparation / Nulstil: Denne guide giver specialisten mulighed for at nulstille firmwaren i et apparat i tilfælde af at det holder op med at kommunikere med softwaren.

Homologeringsindstillinger: Skifter høreapparatet over i en speciel test-tilstand, der bruges til certificering af produktparameter, når der bruges support-services til Unitron software.

Hvid støj: Tilfældig støjsignal med en flad spektraldensitet over den bredest mulige båndbredde.

 

I

iCube II: Trådløs programmeringsenhed som kan anvendes med trådløse Tempus, North og Era høreapparater.

In Situ: Skærm, der gør høreapparattilpassseren i stand til at udføre høretest via høreapparatet. Specialister har mulighed for at udføre test på høretærsklen, og ubehagelige lydstyrkemålinger, der kan bruges som basis for kundens tilpasning.

IntelliVent: Valgfri funktion der udregner ventilationsdesignkarakteristikker, der passer til kundens unikke ørekanaldimensioner og høretab. Unitron TrueFit™-software arbejder med IntelliVent for automatisk at optimere forstærknings-/frekvensfeedbacket til akustikken af ventilatoren.

 

J

Justering: Skærmbillede der giver adgang til høreapparatets tilpasninger, såsom tilpasningsmanager, okklusionsmanager, bløde/moderate/høje justeringer, MPO-/gain-justeringer, og adgang til Tilpasningsråd.

 

K

Kalkuleret respons: Kurvevisningsindstilling, der viser høreapparatets beregnede, originale lydniveau ved første tilpasning i den nuværende tilpasningsmanager-indstilling inden en eventuel finjustering af forstærknings-/frekvensrespons. Indstillingen Vis Udregnet Respons findes under diagramfunktionerne, som du får adgang til fra diagramikonet, øverst til højre for diagrammerne.

Klient vurderinger: Funktion der giver klienten mulighed for at give feedback på deres lytteoplevelse via en app. Resultatet er tilgængeligt i TrueFit med data logging kontekst og Log It All information.

Konfigurer: Dette skærmbillede bruges til at brugerdefinere høreapparatets forskellige programindstillinger.

 

L

Linear processing: Lineær forstærkelse, der kan komprimere output, til at give høj input. En behandlingsindstilling, der måske passer til brugere, der tidligere har brugt lineær forstærkelse, eller til dem med stærkt høretab.

Log It All: Fanger klientens hørbarhed over 7 forskellige miljøer uanset teknologiniveau. Viser hvor godt høreapparatet opfylder klientens behov i dagligdagen.

Lyd-streaming: Signaler, der modtages trådløst (f.eks. via uDirect™-indgange eller Binaural telefon).

 

M

MyMusic: Specialiseret frekvensfeedback/forstærkningsoffset til musikprogrammer, der er designet til at forbedre musikoplevelsen på basis af brugerens præferencer.

myInsights: myInsights er et websted, hvor HHCP'er kan se Klientvurderinger, generelle tilfredshedsvurderinger og høreapparatoplysninger om klienter, som har mulighed for at bruge klientindsigt.

my Ratings: Giver klienten mulighed for at gemme sin oplevelse af høreapparatets performance via en smartphone. Dette giver værdifuld information i forhold til tilpasningen af produktet til klienten.

myUnitron: myUnitron er et website der giver TrueFit adgang til en forbedret online funktionalitet såsom klient vurderinger.

N

Naturlig lydbalance: Adaptiv funktion, der uafbrudt overvåger forholdet mellem den direkte lydkanal (lyd sendt gennem ventilationen) og den forstærkede vej, og som automatisk tilpasser høreapparatets output, for at sikre, at lydkvaliteten er så naturlig som muligt.

North: Platform introduceret i 2015 som har bragt brugere tættere end nogensinde på normal hørelse.

 

O

Okklusions-manager: Adaptiv funktion, der tilpasser høreapparatets lavfrekvensoutput, for at reducere opfattelsen af okklusion. Tilpasnings-manageren er en global parameter, og påvirker derfor alle programmer.

Øresimulator: Kurvevisningsindstilling, der viser høreapparatets lydniveau som målt med en kobler, der er designet til at simulere det gennemsnitlige voksne øres impedans, lydstyrke og overordnet respons. Du får adgang til diagramfunktionerne fra diagramikonet, øverst til højre for diagrammerne.

 

P

Patient Insights: Værktøj der giver indsigt i din klients forskelligartede lytte livsstil for at sikre de får en personlig bruger tilpasning.

Patient Ratings: Feature that allows the patient to rate their listening experience via an app and the results are viewable in TrueFit with the context of data logging and Log It All information.

Pinna Effekt: Denne funktion tager placering af høreapparatsmikrofoner i betragtning og justerer mikrofon responsen til at genetablere den naturlige evne i øret til at samle lyde.

Pink støj: Vilkårlig støj med frekvensspektrum hvor energien progressivt falder i takt med at frekvensen stiger. Minder om hvid støj men mere lav-frekvent.

Power Tilpasningsmanager: En ansvarlig løsning, der reducerer risikoen for og konsekvenserne ved overforstærkning. Denne funktion hjælper med at forbedre godkendelsesgraden ved første tilpasning hos klienter, der er vant til ekstra forstærkning, ved at give dem det udgangspunkt, de ønsker, og derefter reducere forstærkning og output gradvist og automatisk til et sikkert niveau, der giver optimal taleforståelse.

Programstyring: Skærmbillede der gør specialister i stand til at tilføje og/eller fjerne lytteprogrammer, omdøbe valgte programmer og aktivere/deaktivere easy-t og easy-DAI (efter behov).

 

Q

Quick Fit: Udregner og tilpasser automatisk høreapparatets indstillinger baseret på standard- eller den valgte tilpasningsplan. Knappen Quick Fit findes øverst til højre på skærmen. Når knappen Quick Fit bliver orange, anbefales et "quick fit". Quick Fit-indstillingen vises ved at klikke på pilen ved siden af knappen Quick Fit.

 

R

Råd til tilpasning: En funktion der giver specialister tilpasningsløsninger til klienters lyttemiljøer. Specialister forsynes med flere foreslåede programmeringsændringer som nemt kan overføres til høreapparatet.

Real Ear: Kurvevisning, som viser det anslåede niveau (dB SPL) for høreapparatet, som det måles i brugerens øre ved brug af en sonde. Lydkilden antages at være 0 grader vertikalt. Du får adgang til diagramfunktionerne fra diagramkonet, øverst til højre for diagrammerne.

RECD: Real Ear to Coupler Difference. Forskellen, målt i dB, mellem den målte SPL i en 2cc kobler, og den målte SPL i brugerens rigtige øre, ved et givent inputsignalniveau. RECD-værdier bruges til at skræddersy høreapparater til kunderne.

Remote Plus: En app til Android- eller iPhone-enheder, som klienter kan bruge til at ændre lydstyrken eller ændre programmerne på deres Bluetooth-aktiverede høreapparater. Klienten kan også sende Klientvurderinger, hvis HHCP'en aktiverer funktionen i appen.

Reparation af høreapparat: Denne vejledning hjælper høreapparattilpasseren med at reparere høreapparatet, når softwaren beder om det.

Retningsbestemt mikrofon: Mikrofonindstilling, der er designet til at fokusere på lyde, der kommer forfra, mens lyde fra andre retninger dæmpes for at forbedre taleforståelsen i støjende omgivelser. Muligheder i Unitron TrueFit inkluderer: Fast Retning, Adaptiv Retningsbestemt, Smart Retningsbestemt og SpeechZone Retningsbestemt.

REUG: Real Ear Unaided Gain. Forskellen, målt i dB, mellem niveauet i en lydkilde og niveauet i lytterens øre, når det er uokkluderet og uden hjælp (altså åben respons). REUG-værdier bruges til at skræddersy høreapparater til kunderne.

RIC: Receiver-In-Canal. Et bag-øret-apparat (BTE) hvor receiveren placeres i øregangen i stedet for at være indeholdt BTE-skallen. Tidligere hed det CRT (Canal Receiver Technology).

 

S

Sound Conductor: Balancerer dynamisk features til at give den bedste taleforståelighed, comfort og naturlig lyd.

Sound Core: Fire intelligente funktioner der arbejder sammen om at forstå din klients lyttemiljø ved aktivering af den flydende tilpasning af lydmiljø så de kan deltage i enhver samtale uanset miljø.

SoundNav: Det automatik program som automatisk identificerer og klassificerer op til syv forskellige miljøer med specielt fokus på forskellige samtaletyper, hver med sin baggrundsstøj.

SoundNav Automatik dækker: Viser procentvise dækning i automatikprogrammet på et teknologiniveau versus et Pro produkt.

Spatial Awareness: Gør det nemmere at lokalisere lyd ved at give en mere naturlig, realistisk lytteoplevelse.

SpeechPro: En feature der giver optimal taleforståelighed fra alle retninger, selv i din klients mest udfordrende miljø.

SpeechZone™ Retningsbestemt: SpeechZone lader automatisk brugere få fuldt udbytte af samtaler selv i de mest krævende lyttesituationer. SpeechZone, muliggøres ved rumlig signalbehandling, og aktiveres når høreapparatet opfanger lyd der kommer fra brugerens front i meget støjende miljøer. Begge høreapparater bliver mere retningsbestemte og omkranser tale.

SpeechZone™ 2: Bruger binaural spatial processering for at definere den eksakte lokation for tale, om det er bagfra, forfra, højre eller venstre. Der vælges automatisk en binaural eller asymmetrisk synkroniseret mikrofon strategi for at sikre den bedste taleforståelse i støjende miljøer.

Støjreduktion: Adaptiv funktion, der forbedrer lyttekomforten ved at reducere mængden af forstærkelse og høreapparatets output i de områder hvor støj er det dominante signal. Støjreduktion er integreret i SmartFocus i Quantum- og Moxi-produkter.

Støjreduktion (niveauafhængig): Forbedring af funktionen til adaptiv støjreduktion i SmartFocus 2 der tillader maximal støjreduktion afhængigt af niveau. Med denne funktion er maximum støjreduktion tilgængelig for bløde og høje lyde større end for den gennemsnitlige lyd i alle miljøer.

Sound Stabilization: En gruppering af features der hjælper til at gøre lyde mere hørbare, komfortable og naturlige.

 

T

Taleudvidelse: Adaptiv funktion, der identificerer tale i en lyttesituation og øger forstærkning i de kanaler, hvor tale er det dominante signal. Taleforstærkelese giver større forbedring til blødere input, mens den giver lavere forbedringer, når inputniveauet stiger for at forhindre problemer med støj. Taleforstærkning er integreret i SmartFocus i Quantum- og Moxi-produkter.

Tempus: Platform introduceret i 2017 der bringer dine klienter tættere på naturlig hørelse end nogensinde før.

Tilpasning: En forud defineret gruppe af høreapparaters default indstillinger, der er designet til at give aldersmæssigt hensigtsmæssige indstillinger til adaptive funktioner og brugerkontroller under hensyntagen til de unikke tilpasningsbehov der eksisterer for børn og voksne.

Tilpasnings Resume: Skærmbillede giver et overblik over de forskellige høreapparats parametre inklusiv programliste, brugerkontrol indstillinger, generel status og hørbare indikatorstatusser.

Tilpasningsmanager: Kontrol, der styrer den overordnede forstærkning i høreapparatet for at give en procentdel af det ordinerede mål til den aktuelle tilpasningsplan. Et automatisk komponent, der kan aktiveres til gradvist at gå fra en aktuel indstilling, der fokuserer på at give acceptabel begyndelseslydstyrke (aktuel indstilling), til en indstilling, der er designet til at optimere taleforståelse (slutværdi). Både den aktuelle- og slutværdien kan tilpasses ved at bevæge skyderkontrollen. Tilpasningsmanageren er en global parameter og påvirker derfor alle programmer.

Tinnitus Loudness Match: Lydniveauet tilsvarende klientens tinnitus ved den identificerede tinnitus pitch match frekvens. Dette lydniveau udtrykkes i dB over klientens startværdi (eks. dB SL) på tinnitus pitch match frekvensen.

Tinnitus Masker: Støjgenerator der skal fungere som en kilde til lydforbedring der stimulerer høreegenskaben. Hensigten er at det anvendes som del af et omfattende tinnitus terapiprogram.

Tinnitus Pitch Match: Frekvens (i Hertz) som svarer til den tinnitus klienten oplever.

Træningstilstand: Muligheden for at simulere produkter på same made som blev de detekteret. Dette tillader data logging, feedback manager og detektionssimuleringer. Det er ikke muligt at gemme i træningstilstand.

 

U

uAudio: Et trådløst program i høreapparatet, der automatisk aktiveres når uDirect streamer signaler, enten fra tilsluttede lydinputs, eller fra Bluetooth®-aktiverede enheder, som bruger en envejskommunikationsmetode (streaming af musik).

uControl: En app til android eller iPhone enheder til kontrol af høreapparaternes volumen og programmer.

uDirect™ 3: Halsbåret udstyr anvendt til at sende lyd trådløst mellem North høreapparater og Bluetooth elektronisk udstyr eller de kan tilkobles direkte ind i uDirect.

Udregnet respons: Kurvevisning, som viser høreapparatets udregnede, oprindelige "quick fit"-lydniveau ved den aktuelle tilpasningsmanagerindstilling inden finjustering af forstærkning/frekvensrespons. Indstillingen Vis Udregnet Respons findes under diagramfunktionerne, som du får adgang til fra diagramikonet, øverst til højre for diagrammerne.

uFM: Et trådløst program i høreapparatet, der automatisk aktiveres, når uDirect streamer signaler fra FM enheder via det 3 benet Europlug.

uMic: En Bluetooth® enhed der giver den talende mulighed for at blive hørt direkte I begge høreapparater via streamer.

uPhone: Et trådløst program i høreapparatet, der automatisk aktiveres, når uDirect streamer signaler fra Bluetooth®-aktiverede enheder, der bruger en tovejskommunikationsmetode (f.eks. mobiltelefoner).

uStream: En clip on enhed der trådløst sender lyd fra en Bluetooth®-aktiveret enhed til høreapparaterne. Den kan også anvendes som fjernbetjening.

uTV 3: Enhed der sender lyd trådløst fra TV (eller lignende) til klientens høreapparater via uDirect 3 eller uStream. uTV 3 skal ikke konfigureres i Unitron TrueFit.

 

V

Verifikationstilstand: Software feature som tillader høreapparatsspecialist hurtigt at deaktiverer adaptive funktioner i høreapparaterne med det formål at kunne udføre målinger. Høreapparatsspecialister har mulighed for at vælge mellem: Real Ear Verifikation og 2 cc coupler Verifikation. Real Ear-verifikation deaktiverer alle adaptive funktioner, undtagen Naturlig lydbalance, i høreapparatet, indtil tilstanden afsluttes. 2cc-koblerverifikation deaktiverer alle adaptive funktioner, samt retningsbestemte mikrofoner i høreapparatet, indtil tilstanden afsluttes.

Vindstøj-manager: Reducerer forstærkelsen i høreapparatets kanaler for at øge lyttekomforten, når der opfanges vindstøj.

 

Dette website eller denne applikation anvender cookies. For at få mere at vide om vores brug af cookies bedes du venligst læse vores databeskyttelseserklæring. For generel information om cookies bedes du gå til www.allaboutcookies.org.