Danmark
Til professionelle

Fejlfinding

Hvis noget ikke fungerer korrekt i dit høreapparat, kan du se denne liste for problemer og mulige løsninger.

Hvis du ikke kan finde dit problem her, eller ikke kan løse det med de angivne forslag, kontaktes din høreklinik. Forsøg aldrig at reparere dit høreapparat selv udover hvad der er angivet her. Høreapparater er indviklede elektroniske apparater; forsøg på reparation kan medføre yderligere skade og bortfald af garanti.

Mit høreapparat har ingen lyd
Årsag
Mulig løsning

Høreapparatet er slukket.

Tjek at høreapparatet er tændt.

Batteriet er sat omvendt i.

Sæt batteriets plusside (+) opad.

Batteriet er opbrugt.

Udskift batteri.

Mikrofonbeskyttelse er tilstoppet.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Høreapparater, ørepuder, rør og/eller kupler er blokeret af ørevoks.

Rengør øreprop/kupler. Brug rengøringspinden til at løsne ørevoks i de tynde slanger. Kontakt din høreapparattilpasser.

Høreapparat er skadet eller defekt.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Mit høreapparat lyder ikke højt nok
Årsag
Mulig løsning

Volumen er sat for lavt.

Skru op for volumen. Kontakt din høreapparattilpasser vedr. modeller uden manuel lydstyrkeregulering, eller hvis problemet fortsætter.

Batteriet er lavt.

Udskift batteri.

Høreapparat, ørepuder, rør og/eller kupler er ikke indsat korrekt.

Fjern, og indsæt det igen forsigtigt.

Høreapparater, ørepuder, rør og/eller kupler er blokeret af ørevoks.

Brug redskaber og instruktioner der blev leveret med høreapparatet til rensning af ørepuder og/eller kupler. Brug rensepind til at fjerne ørevoks i rør. Kontakt høreklinikken.

Mikrofonbeskyttelse er tilstoppet.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Din hørelse har ændret sig.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Mit høreapparat hyler
Årsag
Mulig løsning

Du har en hånd eller et stykke tøj nær øret.

Flyt hånd og/eller tøj væk fra øret.

Høreapparat, ørepuder, rør og/eller kupler er ikke indsat korrekt.

Fjern, og indsæt det igen forsigtigt.

Høreapparater, ørepuder, rør og/eller kupler er blokeret af ørevoks.

Høreapparater, ørepuder, rør og/eller kupler er blokeret af ørevoks. Kontakt din høreapparattilpasser.

Høreapparat, ørepuder og/eller rør er monteret forkert.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Batteriet er ved at være opbrugt.

Udskift batteri.

Mikrofonbeskyttelse er tilstoppet.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Lyden er forvrænget eller uklar
Årsag
Mulig løsning

Batteriet er ved at være opbrugt.

Udskift batteri.

Høreapparat, ørepuder og/eller rør er monteret forkert.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Høreapparatet er skadet eller defekt.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Ydelsen på mit høreapparat er svingende
Årsag
Mulig løsning

Batteriet er ved at være opbrugt.

Udskift batteri.

Batterikontakt er tilsmudset.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Jeg hører 2 lange bip
Årsag
Mulig løsning

Batteriet er ved at være opbrugt.

Udskift batteri.

Min ørepude , rør og/eller kuppel falder ud af mit øre
Årsag
Mulig løsning

Høreapparat, ørepude, rør og/eller kuppel er ikke monteret korrekt.

Fjern, og indsæt det igen forsigtigt.

Høreapparat, ørepude, rør og/eller kuppel er ikke monteret korrekt.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Lyden er svag når jeg lytter i telefonen
Årsag
Mulig løsning

Høreapparatet skal justeres.

Kontakt din høreapparattilpasser.

Telefonen er ikke placeret korrekt.

Flyt telefonmodtageren rundt om øret for at få et tydeligere signal.

Prøv det før du køber
Nu kan du finde ud af hvordan det er at bruge høreapparat inden du køber noget som helst, med vores gratis prøveprogram.

Dette website eller denne applikation anvender cookies. For at få mere at vide om vores brug af cookies bedes du venligst læse vores databeskyttelseserklæring. For generel information om cookies bedes du gå til www.allaboutcookies.org.