logo

Overvejer du at købe et høreapparat på internet?

Tænk på dette først


Hvis du er fristet til at købe høreapparat på internet, vil vi kraftigt anbefale dig at lade være. Din hørelse er for vigtig til at overlade den til en handlende på nettet, uden garantier eller professionel ekspertise, oplæring eller eftersalgssupport.

 

Vi tror på at du – og din hørelse – har fortjent bedre. Høreapparater er kompleks digital teknologi der kun bør tilpasses af kvalificeret, højtuddannet personale. Derfor vælger vi kun at samarbejde med og sælge høreapparater gennem et verdensomspændende netværk af kvalificerede høreklinikker og distributører.

 

Unitron har også den opfattelse, at høreapparatspecialister spiller en meget vigtig rolle i realisering af det bedst mulige resultat for patienten. Hver af vores licenserede og oplærte høreklinikker byder på grundlæggende, specialiseret tilpasning og rådgivning. Det betyder bedre test og tilpasning, bedre match mellem dig og din høreapparater, og bedre support fra rigtige mennesker der kan vise dig hvordan du får mest ud af din investering.

 

Unitron fraråder kraftigt køb af høreapparater via internettet, ligesom vi fraråder køb via kataloger, postordre eller anden indirekte kilde uden direkte involvering af sundhedspersonale med hørelse som område, og uden en personlig konsultation.  

 

Unitron vil altid gøre sit bedste for at sikre, at Unitron-høreapparater leveres til kunderne via autoriseret og uddannet sundhedspersonale med hørelse som område. Ingen anden forhandler er kvalificeret eller autoriseret af Unitron.  

 

Din hørelse er vigtig – overlad den til de rette personer, med korrekt uddannelse.