2cc: Curveweergaveopties waarmee de versterking of output van het hoortoestel wordt weergegeven, zoals gemeten in een 2cc coupler. In Unitron TrueFit™ worden automatisch waarden weergegeven in de juiste koppeling voor het geselecteerde hoortoestel: een HA-1 voor producten op maat en een HA-2 voor AHO-producten.De grafiekopties zijn toegankelijk via het grafiekpictogram rechts bovenaan de grafieken. De grafiekopties zijn toegankelijk via het grafiekpictogram rechts bovenaan de grafieken.

Aanpas advies: Een functie die hoorspecialisten aanpassingsoplossingen biedt voor luisterproblemen van de cliënt. Hoorspecialisten krijgen verschillende suggesties voor programmawijzigingen die gemakkelijk kunnen worden toegepast op het hoortoestel.Discover maakt gebruik van data die zijn verzameld uit het verbeterprogramma van Unitron TrueFit en een passend cliëntprofiel om de belangrijkste luistersituaties waarin de cliënt problemen ervaart, te benoemen.

Aanpasrapport: Scherm met een overzichtstabel met diverse parameters van het hoortoestel, waaronder de programmalijst, instellingen voor de gebruikersbediening, algemene status en statuswaarden voor hoorbare indicatoren.

Aanpassingsmodus: Een vooraf geselecteerde groep van standaardinstellingen voor het hoortoestel die zijn ontworpen om leeftijdsgeschikte instellingen te bieden voor adaptieve functies en gebruikerscontroles die rekening houden met de unieke aanpasbehoeften van kinderen versus volwassenen.

Adaptatie Manager:  Een regelaar waarmee de algehele versterking in het hoortoestel wordt aangepast om een percentage te leveren van de berekende doelcurve voor de huidige rekenregel. Er kan een automatische component worden geactiveerd om geleidelijk over te gaan van een huidige instelling, die is bedoeld om een acceptabele initiële geluidssterkte te leveren (huidige waarde) naar een instelling die erop gericht is om spraakverstaan te optimaliseren (eind waarde). De Adaptatie Manager is een algemene instelling en heeft dus invloed op alle programma's.

Adaptieve directionaliteit:  Deze input optie gebruikt een adaptief directionele strategie om beter te verstaan in lawaai. 

AntiShock™:  Een techniek die in staat is heel snel impulsgeluiden te identificeren en te minimaliseren zonder de geluiden te verwijderen of onherkenbaar te maken én zonder effect te hebben op spraakklanken. Deze instelbare techniek werkt onafhankelijk van versterking, MPO en compressie.

AntiShock™ 2: Onderdrukt direct plotselinge luide en irriterende geluiden, zonder spraak of geluiden die u wilt horen te beïnvloeden.

App Equalizer: Een 3-bands equalizer in de Remote Plus-app voor Discover Next of nieuwere producten. De cliënt kan onafhankelijke wijzigingen aanbrengen in het automatische (SoundNav) programma en relevante handmatige programma's die zijn geconfigureerd op de HT'en. Wijzigingen aan het automatische programma gelden voor alle omgevingen.

Audio Streaming:  De draadloze overdracht van signalen (bijv. via Bluetooth, uDirect™-input of binaurale telefonie).

Audiogram-gebaseerde Ruis: Willekeurig ruissignaal met een frequentie spectrum dat is gebaseerd op de audiometrische gegevens van de cliënt.

Automatische Bediening: Instelmogelijkheden die van invloed zijn op het schakelgedrag van het Automatische Programma. Hoorspecialisten kunnen de gevoeligheid van het Automatische programma aanpassen aan een veranderende omgeving (Heel laag = tragere reactie, heel hoog = snellere reactie). Daarnaast zijn er regelaars beschikbaar voor het wijzigen van de prioriteit van verschillende luisteromgevingen in het Automatische programma.

Automatisch Programma (SoundNav): Monitort elke akoestische situatie en selecteert de juiste mix van luisteromgevingen.

Automatische REM: Een geautomatiseerde workflow voor Real Ear Measurements die zijn geïntegreerd in de Otometrics Aurical FreeFit-oplossing. Biedt gebruikers een naadloze stap-voor-stap workflow die profiteert van de voorzieningen van de Auricle FreeFit-oplossing terwijl alle real-ear acties worden uitgevoerd vanuit de TrueFit-software. Dit is een gemakkelijke en effectieve manier om REM op te nemen in het aanpasproces.

AutoMic: Dit handmatige programma schakelt van Omni directioneel naar de geselecteerde directionele strategie wanneer het omgevingsgeluid luider is dan de ingestelde drempelwaarde (in dB).

AutoMic Transitie Niveau: Het handmatige AutoMic programma schakelt de microfoon input op het ingestelde Transitie niveau (dB).

Bass Enhancer: Beschikbaar in Max ™ producten. Een eigenschap die meer uitgangsvermogen voor lage frequenties geeft, voor cliënten die een voorkeur hebben voor het horen van meer lage frequenties.

Beoordelingen: Feature die cliënten mogelijkheid biedt om via een app hun luisterervaringen in verschillende luisteromgevingen te geven. De resultaten zijn te zien in TrueFit samen met data logging en Log It All informatie.

Berekende respons: Curve-weergave optie waarmee het berekende, oorspronkelijke geluidsniveau van het hoortoestel bij de huidige instelling van de Adaptatie Manager wordt weergegeven, voordat eventuele bijstellingen in de gain/frequentierespons worden toegepast. De optie 'Toon berekende respons' is beschikbaar onder de grafiekopties die toegankelijk zijn via het grafiekpictogram rechts boven de grafieken.

Binaurale Telefoon: Beschikbaar in enkele wireless producten. Binaurale Telefoon streamt automatisch audio van het telefoon oor naar het niet-telefoon oor, ongeacht gebruik van vaste of mobiele telefoon.

Chauffeur positie: Verwijst naar de zitpositie van de bestuurder op basis van het land. Deze gegevens worden gebruikt om de standaardinstellingen voor de auto met spraakrichting handmatig programma te bepalen.  

Configuratie eigenschappen: Het scherm waarin diverse functie-instellingen van de hoortoestellen kunnen worden aangepast.

Datalogging: Houdt nauwkeurig bij hoe het hoortoestel wordt gebruikt, zoals gebruiksuren per dag, bestede tijd in elk programma en luisteromgeving, en wijzigingen in volume. Bij de vervolgafspraak worden de opgeslagen gegevens ingelezen in Unitron TrueFit™ en worden de resultaten weergegeven. De verzamelde informatie kan vervolgens worden gebruikt voor beslissingen over fijnafstelling en gebruikersadvies.

Directionele Microfoon: Microfooninstelling om het geluid dat zich bevindt vóór de gebruiker te versterken en versterking van het geluid uit andere richtingen te verlagen, om spraakverstaan in lawaai te verbeteren. De opties in Unitron TrueFit omvatten: Vast directioneel, Adaptief directioneel, Smart Directioneel en SpeechZone Directioneel. 

Discover: Het Discover-platform met FLEX transformeert de hoorervaring voor u en uw cliënten

Discover Next: Het Discover Next-platform gaat verder dan alleen woorden en probeert de diepere betekenis van een gesprek duidelijk te maken aan de cliënt.

DuoLink: Instelmogelijkheid voor binaurale coördinatie van programma/volume/Smartfocus™ wijzigingen voor elk van de beschikbare bedieningsknoppen. Dit houdt in dat met deze functie wijzigingen die zijn aangebracht in één hoortoestel, draadloos kunnen worden gecommuniceerd naar een ander hoortoestel, zodat beide apparaten worden gesynchroniseerd.

Ear simulator: Curveweergaveoptie waarmee het geluidsniveau van het hoortoestel wordt weergegeven zoals deze is gemeten in een koppeling waarmee de impedantie, het volume en de algehele respons van het gemiddelde volwassen oor wordt gesimuleerd. De grafiekopties zijn toegankelijk via het grafiekpictogram rechts bovenaan de grafieken.

Easy-t: Een optionele functie waarmee het hoortoestel automatisch overschakelt naar een telefoonprogramma (ringleiding of akoestisch) wanneer de telefoonhoorn naast het hoortoestel wordt gehouden. Bij het overschakelen hoort de cliënt een aantal pieptonen (optioneel) om aan te geven dat een wijziging is aangebracht in het hoortoestel. Wanneer de hoorn niet meer bij het hoortoestel wordt gehouden, gaat het apparaat automatisch terug naar het vorige luisterprogramma. Het easy-t-programma ondersteunt ringleiding of akoestische input.

Easy-DAI: Een optionele functie waarmee het hoortoestel automatisch overschakelt naar een DAI-programma wanneer een direct audiosignaal wordt ontvangen op het hoortoestel. Bij het overschakelen hoort de cliënt een aantal pieptonen (optioneel) om aan te geven dat een wijziging is aangebracht in het hoortoestel. Het hoortoestel gaat automatisch terug naar het vorige luisterprogramma wanneer het directe audiosignaal niet meer beschikbaar is.

Feedback Optimalisatie: Hiermee kunnen hoorspecialisten een feedbacktest doen om na te gaan wat de maximale stabiele gain is van het hoortoestel zonder dat er feedback optreedt.

Feedback Manager: Aanpassingsfunctie waarmee een signaal met faseomkering wordt gegenereerd om het feedbacksignaal op te heffen, waardoor de feedback wordt weggefilterd zonder verlies van versterking.

FLEX:TRIAL: Het eerste hoortoestelsysteem dat de professional de mogelijkheid biedt om verschillende technologieniveaus te downloaden in hetzelfde test hoortoestel via Unitron TrueFit software, voor risicoloze aanpassingen.

Frequentie compressie: Door geluiden te verschuiven van gebieden waar het gehoor het meest beschadigd is en deze geluiden te comprimeren tot een hoorbaar bereik. Dit biedt een betere hoorbaarheid van geluid en verstaanbaarheid van spraak.

Frequentie compressie 2: Frequentie compressie 2 past het startpunt van de compressie als functie van het inputsignaal adaptief aan, waardoor de hoorbaarheid van geluiden met een hoge frequentie wordt hersteld terwijl de geluidskwaliteit bij lage frequenties wordt behouden. Voor spraaksignalen betekent het dat medeklinkers met een hoge frequentie voldoende kunnen worden gecomprimeerd terwijl de klinkers intact blijven.

Getting Started Gids: Een geprint document ontworpen voor uw cliënt voor directe instructies voor het gebruik en onderhoud van hun hoortoestellen en/of accessoire.

Gevoeligheid: Met Gevoeligheid kunt u de gevoeligheid van het Automatische programma aanpassen. Met de instelling Laag is het Automatische programma minder gevoelig voor een veranderende omgeving en schakelt het toestel minder vaak over. Met de instelling Hoog is het Automatische programma gevoeliger voor een veranderende omgeving en schakelt het toestel dus vaker over.

Herberekenen: Hiermee worden de instellingen van het hoortoestel automatisch berekend en aangepast op basis van de standaard of geselecteerde rekenregel. De knop 'Herberekenen' bevindt zich rechtsboven in het scherm. Als de knop oranje is, wordt een herberekening aanbevolen. 

Homologatie instellingen: Plaatst het hoortoestel in een speciale testmodus voor certificering van productparameters wanneer men te maken heeft met de Unitron-ondersteuningsservice voor software,te vinden in het Hulpmenu.

HT Reparatie/herstel: Deze wizard verschaft hoorspecialisten de mogelijkheid het hoortoestel te repareren.Deze wizard helpt de hoorspecialist om de firmware te resetten in een hoortoestel in geval het niet meer communiceert met de software.

HT Setup: Hoorspecialisten kunnen op dit scherm meerdere aspecten van hun hoortoestellen configureren, waaronder een functie om cliënten te beheren, Bluetooth, TV Connector, volume-instellingen, opstartinstellingen, datalogging/schakelopties voor leren en programma’s.

HT Update: Met deze wizard kunnen hoorspecialisten de softwareversie en de bijhorende functies upgraden die momenteel in het hoortoestel aanwezig zijn, op verzoek van de software.  

iCube II: Draadloze programmeerinterface die kan worden gebruikt met wireless Tempus, North en Era Hoortoestellen.

In Situ: Een scherm waarmee hoorspecialisten hoortesten kunnen uitvoeren via het hoortoestel. Hoorspecialisten kunnen kiezen uit drempelmetingen en metingen voor oncomfortabele luidheid, die dan kunnen worden gebruikt als basis voor de instellingen van de doelcurve voor de cliënt. 

Initiële configuratie: Deze workflow leidt u door de first-fit, waardoor de benodigde instellingen goed worden ingeregeld en een first-fit berekening kan worden gedaan om de geluidskwaliteit te optimaliseren.  De software begeleidt de gebruiker en vraagt bevestiging over de keuze van het technologieniveau, cliënt informatie en hoortoestel akoestiekwaarden, voordat de hoortoestellen worden ingeschakeld.    Bovendien kan de gebruiker de rekenregel aanpassen en de Adaptatie Manager instellen en biedt het snelle toegang tot veelgebruikte vervolgstappen, zoals fijnafstelling en programma manager.

IntelliVent: Optionele functie die venting ontwerp karakteristieken berekent waarbij rekening wordt gehouden met uw cliënt's unieke gehoorgang afmetingen en gehoorverlies. Unitron TrueFit™ software werkt samen met IntelliVent om de versterkings-/frequentierespons te optimaliseren voor de akoestiek waarden van de venting.

Lineaire verwerking: Lineaire versterking, met output compressie begrenzing voor harde inputs. Een verwerkingsoptie die handig kan zijn voor mensen die eerder lineaire toestellen droegen of mensen met een ernstig gehoorverlies.

Log It All: Registreert luistersituaties van cliënten, verdeeld over zeven luisteromgevingen, ongeacht welk technologieniveau wordt gebruikt. Toont hoe nauwkeurig het hoortoestel tegemoet komt aan de individuele levensstijl van de cliënt.

Luidspreker Detectie: Unitron TrueFit detecteert de verbonden ontvanger met de RIC-hoortoestellen die compatibel zijn met SDS 4.0-ontvangers. De gebruiker ontvangt een melding wanneer de luidspreker die is geselecteerd in de software niet overeenkomt met de luidspreker die is verbonden met het hoortoestel. Dit vermindert het risico van een mismatch tussen de daadwerkelijk gebruikte luidspreker en de geselecteerde luidspreker in de software.

MediaNav: is een onderdeel van SoundNav 3.0. Het maakt het mogelijk dat de hoortoestellen streamsignalen classificeren in spraak of muziek.    

mijnStatistieken: mijnStatistieken is een website voor hoorspecialisten om beoordelingen van cliënten, de algehele tevredenheidsscore en HT-gegevens van cliënten die gebruikmaken van Statistieken, te bekijken.

Multiband adaptief directioneel: Een microfoonsysteem waarmee meerdere bewegende geluidsbronnen worden gevolgd en onderdrukt, terwijl er wordt gericht op geluiden van de voorkant. Dit wordt Adaptief Directioneel genoemd in Unitron TrueFit™.

MyMusic: Speciale frequentierespons/versterkingscompensatie voor het muziekprogramma, om het beluisteren van muziek aan te passen naar de wens van de gebruiker.

myUnitron: Unitron TrueFit verkrijgt met behulp van deze website toegang tot verbeterde online functies zoals Statistieken.

Natural Sound Balance: Aanpassingsfunctie waarmee de verhouding tussen het rechtstreekse geluidssignaal (geluid overgebracht via lucht) en het versterkte geluidssignaal continu wordt bewaakt, en de output van het hoortoestel automatisch wordt aangepast opdat de geluidsmenging zo natuurlijk mogelijk is.

Niveau afhankelijke Lawaaionderdrukking (noise reduction LD): Verbetering voor adaptieve lawaaionderdrukking binnen de SmartFocus 2 functie voor reductie van een maximale hoeveelheid lawaai. Beschikbaar afhankelijk van de hoeveelheid binnenkomend lawaai. met deze feature is een meer verfijnde reductie mogelijk van zacht en luid lawaai waardoor er een beter resultaat ontstaat voor het gemiddelde.

Noise reduction: Een functie waarmee het luistercomfort wordt verbeterd door de versterking/output van het hoortoestel te verminderen in dié kanalen waarin lawaai (niet spraak) het dominante signaal is.

North: Het platform dat is geïntroduceerd in 2015 en cliënten toen het meest natuurlijke geluid bood.

Occlusie Manager: Hiermee wordt de output in lage frequenties van het hoortoestel aangepast om de waarneming van occlusie te beperken. Dit is een globale parameter en is dus van invloed op alle programma's.

Pinna Effect: Deze techniek bepaalt de locatie van de hoortoestel microfoon en past de microfoon respons aan om zo het natuurlijke vermogen van het uitwendige oor om geluid op te vangen te herstellen.

Power Adaptatie Manager: Een verantwoorde oplossing om het risico op overversterking te beperken. Deze functie helpt bij de first fit acceptatie voor cliënten die gewend zijn aan extra gain door het startpunt te bieden dat zij graag willen hebben. Daarna worden de gain en output geleidelijk en automatisch verlaagd naar een veilig niveau voor optimale spraakverstaanbaarheid.

Programma Manager: Een scherm waar de hoorspecialist luisterprogramma's kan toevoegen/verwijderen, geselecteerde programma's kan herbenoemen en easy-t en easy-DAI kan activeren (indien van toepassing).

Real Ear: Curveweergaveoptie waarmee het geschatte niveau (dB SPL) van het hoortoestel in het oor van de cliënt wordt aangegeven, zoals gemeten met een probe tube in het oor van de cliënt. Er wordt uitgegaan van een geluidsbron op 0 graden azimut. De grafiekopties zijn toegankelijk via het grafiekpictogram rechts bovenaan de grafieken.

RECD: Verschil tussen oor cliënt en coupler. Het verschil, in dB, tussen de geluidsdruk in SPL gemeten in een 2cc coupler en de SPL gemeten in real-ear voor een bepaald inputsignaalniveau. RECD-waarden worden uiteindelijk gebruikt bij het genereren van doelen voor het hoortoestel.

Remote adjust: Met de Remote Plus app kunt u op afstand de instellingen bijstellen voor uw cliënt.

Remote control: Apparaat voor in de hand, waarmee wijzigingen in hoortoestelinstellingen zoals volumeniveau en luisterprogramma’s, eenvoudig zijn te realiseren.

Remote Plus: Een app op Android- of iPhone-telefoons waarmee cliënten het volume van hun Bluetooth-hoortoestellen kunnen aanpassen of van programma kunnen wisselen. De cliënt kan ook Beoordelingen opsturen als de hoorspecialist die functie in de app heeft ingeschakeld.

REUG: Natuurlijke versterking van oor cliënt zonder hoortoestel in. Het verschil, in dB, tussen het gegeven geluidsniveau en het niveau in het oor van de cliënt wanneer dit niet is afgesloten en zonder hulp (open respons). REUG-waarden worden uiteindelijk gebruikt bij het genereren van doelen voor het hoortoestel.

RIC: Receiver-in-het-kanaal Een achter-het-oor (AHO) hoortoestel model waar de luidspreker in de gehoorgang geplaatst wordt i.p.v. in de behuizing van het hoortoestel. Voorheen bekend als CRT (Canal Receiver Technology).

Roze Ruis: Willekeurig ruissignaal met een frequentie spectrum waar de hoeveelheid energie progressief vermindert wanneer de frequentie wordt verhoogd. Vergelijkbaar met witte ruis maar met extra lage frequenties.

Soft speech lift: Versterkt zachte spraak zonder ook lawaai te versterken. Subtiele signalen van zachte spraak zijn hierdoor beter te begrijpen.

Sound Conductor: Brengt features dynamisch in balans voor het verstaan van spraak, comfort en een natuurlijk geluid.

SoundNav: Het automatische programma dat tot zeven verschillende geluidsomgevingen automatisch identificeert en classificeert met een focus op verschillende gesprekstypes, elk met zijn eigen achtergrond lawaai.

SoundNav Automaat Dekking: Laat het dekkingspercentage zien van het automatisch programma van één technologieniveau in verhouding tot het Pro niveau.

SoundCore: Vier intelligente features die samenwerken om te begrijpen in welke luisteromgeving uw cliënt zich bevindt en die vloeiende aanpassingen maken zodat zij actief kunnen deelnemen aan elke gesprek in elk omgeving.

Sound Stabilization: Een samenwerking van features om ervoor te zorgen dat geluid zuiverder, comfortabeler en natuurlijker klinkt.

Spatial Awareness: Helpt bij het lokaliseren van geluid en zorgt voor een meer natuurlijke en realistische luisterervaring.

Spectral Speech: Spectral Speech is een van de functies van SpeechPro. Op basis van de positie van de spreker worden achtergrondgeluiden gereduceerd, terwijl spraak wordt verbeterd.

Speech enhancement: Functie waarmee spraak wordt geïdentificeerd in de luisteromgeving en waarbij in de kanalen waar spraak het dominante signaal is, extra versterking wordt toegepast. Door Speech enhancement zijn zachtere stemmen beter hoorbaar. Als de inputniveaus toenemen, neemt de versterking af, zodat geluidstolerantieproblemen worden voorkomen. Speech enhancement is ingebouwd in SmartFocus™ voor Quantum- en Moxi-producten.

SpeechPro: Een feature die zorgt voor optimaal spraakverstaan en lokalisatie van spraak uit alle richtingen, zelfs in uw cliënt ‘s meest uitdagende luisteromgevingen.

Fijnafstelling: Een scherm dat toegang biedt tot aanpassingen van het hoortoestel, zoals de adaptatie manager, occlusie manager, zacht/gem/luid-aanpassingen, MPO/Gain aanpassingen, evenals toegang tot Aanpas sadvies.

SpeechZone™: SpeechZone laat cliënten automatisch genieten van heldere gesprekken in lastige luisteromgevingen. SpeechZone, mogelijk gemaakt door binaural spatial processing, is geactiveerd wanneer de hoortoestellen spraak van de voorkant detecteren in een rumoerige omgeving – beide hoortoestellen worden dan meer directioneel in de spraakzone.

SpeechZone™ 2: Gebruikt ‘binaural spatial processing’ om de exacte locatie van spraak te bepalen. Het kiest automatisch een symmetrische of a-symmetrische microfoonstrategie om te komen tot het beste spraakverstaan in een rumoerige omgeving.

Statistieken: Tools waarmee inzichten verkregen kunnen worden over de akoestische levensstijl van cliënten in het dagelijks leven, zodat zij een op maat gemaakte oplossing krijgen aangemeten.

Super Power pre-sets: Vooraf geconfigureerde startpunten voor de aanpassing die voldoen aan verschillende categorieën luisterbehoeften van de dragers van Super Power-hoortoestellen.

Tempus: Het platform dat is geïntroduceerd in 2017 en cliënten het meest natuurlijke geluid biedt.

Test Modus: Softwarefunctie waarmee de hoorspecialist eenvoudig testinstellingen kan overbrengen naar het hoortoestel om deze te vergelijken met de elektroakoestische specificaties.

Test periode: FLEX:TRIAL toestellen kunnen gebruikt worden voor een bepaalde tijd bij cliënten voor een proefperiode. De hoortoestellen geven herhaaldelijk een toon wanneer de test periode is afgelopen.

Tinnitus Frequentie Match: Frequentie (in Hertz) die het meest overeenkomt met de waargenomen tinnitus van de cliënt.

Tinnitus Luidheid Match: Luidheidsniveau dat overeenkomt met de waargenomen luidheid van de tinnitus van de cliënt op de geïdentificeerde tinnitus frequentie. Dit geluidsniveau wordt uitgedrukt in het aantal dB boven de drempel van de cliënt (dat wil zeggen dB SL) op tinnitus frequentie.

Tinnitusmaskeerder: Ruisgenerator bedoeld om een geluidsbron te genereren dat het auditieve systeem stimuleert. Bestemd als onderdeel van een uitgebreid tinnitus-therapieprogramma.

Training Sessie: De mogelijkheid om producten te simuleren alsof ze echt gekoppeld zijn.  Dit geldt voor datalogging, feedback manager en detectie simulaties. Het is niet mogelijk om training sessies gegevens op te slaan.

uAudio: Draadloos programma dat automatisch wordt geactiveerd in de hoortoestellen wanneer via de uDirect™ signalen worden verzonden vanaf Bluetooth®-apparaten met een one-way communicatiemodus (bijvoorbeeld streaming van muziek).

uDirect™ 3: Om de hals gedragen apparaat die gebruikt wordt om draadloze geluidsoverdracht mogelijk te maken tussen North en Tempus hoortoestellen en Bluetooth®-apparatuur of geluidsdragers die met kabel worden verbonden met de uDirect.

uFM: Een draadloos programma in de hoortoestellen dat automatisch wordt geactiveerd wanneer de uDirect™ signalen verzendt van FM-apparaten via de 3-pins Europlug-verbinding.

uMic™: Een Bluetooth®-apparaat dat het mogelijk maakt de stem van de drager direct op te vangen en hoorbaar te maken in de hoortoestellen via een streamer.

uPhone: Draadloos programma dat automatisch wordt geactiveerd in de hoortoestellen wanneer de uDirect™ signalen worden verzonden vanaf Bluetooth®-apparaten met een communicatiemodus in twee richtingen (bijvoorbeeld een mobiele telefoon).

uStream: Apparaat met kleding clip voor draadloze overdracht naar hoortoestellen vanaf Bluetooth® apparatuur.Ook te gebruiken als afstandsbediening.

uTV™ 3: Apparaat dat draadloos geluid vanaf TV (of andere geluidsdrager) zendt naar wireless hoortoestellen via uDirect 3 of uStream.De uTV 3 hoeft niet te worden geconfigureerd in Unitron TrueFit.

Vast Breed Directioneel: Deze input optie betreft een vaste directionaliteit die bedoeld is voor een beter spraakverstaan in lawaai, maar met behoud van meer omgevingsgeluid dan met standaard vaste directionaliteit.

Vast directioneel: Deze input optie gebruikt een vast polar patroon voor het verbeteren van spraak in lawaai.

Verificatiemodus: Software feature die het de hoorspecialist mogelijk maakt om snel adaptieve features in het hoortoestel uit te schakelen om het vervolgens te kunnen testen. Hoorspecialisten hebben de keuze uit: Real Ear Verificatie of 2cc coupler Verificatie. Met de Real Ear-verificatie worden alle aanpassingsfuncties, behalve Natural Sound Balance, in het hoortoestel uitgeschakeld tot de verificatiemodus wordt afgesloten. Met de 2cc-coupler meetingen worden alle aanpassingsfuncties en directionele microfoons in het hoortoestel uitgeschakeld tot de modus wordt afgesloten.

Wind Noise Manager: Verlaagt de versterking in dié kanalen van het hoortoestel waar windruis wordt gedetecteerd, voor een beter luistercomfort.

Witte Ruis: Ruis signaal met een vlakke spectrale dichtheid over een zo groot mogelijke bandbreedte.

Het Unitron-supportteam staat voor u klaar. Lees meer over belangrijke onderwerpen en zoek informatie die u helpt met al uw Unitron-producten.